Smart hem, larm & bevakning

18 steg till ett maximalt inbrottssäkert hus

Vill du göra verkligen allt för att förhindra inbrott i ditt hus så finns det både enkla och mer komplicerade åtgärder du kan vidta för att försvåra för tjuven. Vi tog hjälp av ett säkerhetsproffs för att lista dem alla.

Vi tog hjälp av ett proffs på säkerhet för att lista åtgärderna för max säkerhet i huset.

Vi tog hjälp av ett proffs på säkerhet för att lista åtgärderna för max säkerhet i huset. Foto: Marlén Eskilsson

Att maxa inbrottsskyddet på huset är något som många är intresserade av, men det är inte helt självklart hur man gör. Först och främst måste du förhålla dig till en budget. Många av de mer omfattande åtgärderna är dyra och det viktigaste är därför att tänka på helheten, eftersom tjuvar vanligen utnyttjar svagaste länken för att ta sig in. 

– Det spelar ingen roll om du har ett jättebra lås i ytterdörren med hakregel som låser bra i karmens slutbleck, om karmen samtidigt är klent dimensionerad. Då är det bara att ta en kofot och bryta till så är man inne. Och på baksidan har man kanske en altandörr som är ännu sämre, säger Martin Persson, säkerhetskonsult vid säkerhetsföretaget Protecto.

Tänk på helheten alltså. Nedan följer 18 stora och små åtgärder du kan vidta för att hålla tjuven borta och värdesakerna kvar i huset.

Bild 1 av 18

Tänk på insynsskyddet

Insynsskydd

Insynsskydd innebär också att tjuven kan arbeta orstört. Foto: Marlén Eskilsson

Många tänker också att de ska minska insynen mot huset så att inbrottstjuvarna inte ska få upp ögonen för det. Men ett hus placerat insynsskyddat är också ett hus som det är enkelt att ta sig tid att göra inbrott i eftersom inte grannarna har uppsikt. Undvik därför att placera höga häckar, plank och liknande framför inbrottskänsliga delar av huset för de gör att inbrottstjuven kan arbeta obemärkt. Det ska vara svårt att göra inbrott i ditt hus osedd.

- Det handlar inte bara om att det blir mindre attraktivt för tjuven, utan även om att du vill ha en så tidig upptäckt som möjligt, gärna redan i trädgården via olika former av säkerhetssystem eller tidigare av en granne. Så de inte tar sig in i huset, säger Martin Persson.

Bild 2 av 18

Håll koll på nycklarna

Nycklar

Har du koll på alla husnycklar i omlopp? Foto: Marlén Eskilsson

Har du precis flyttat in i huset kan det vara bra att kontrollera med den tidigare ägaren att alla nycklar är med och att de är original. Finns det tveksamheter bör du fundera på att byta lås.

Bild 3 av 18

Ha lås av högsta kvalitet

Dörrlås

Ett dörrlås med högsta säkerhetsklassen 5. Foto: Assa

Även om inbrottstjuvar sällan har nyckel till huset är lås av högsta kvalitet väsentligt för att försvåra för tjuven. Detta gäller både dörrar och fönster. Godkänd låsenhet i lägst låsklass 3 - klass 5 har högst skydd.

Bild 4 av 18

Hög säkerhetsklass på dörrarna

Dörr med larm

Vilken säkerhetsklass har du på dörren?

Precis som du bör ha ett lås av högsta kvalitet på samtliga dörrar bör du även ha dörrar av högsta kvalitet säkerhetsmässigt. Klassningen på dörren anger hur säker den är, och säkerhetsklass 6 (RC6) är den högsta.

Bild 5 av 18

Skydda dörr och karm

Dörrkarm

Förstärk dörrkarmarna. Foto: Marlén Eskilsson

Genom att förstärka karmarna runt fönster och dörrar samt sätta upp brytskydd och bakkantssäkring, försvårar du ytterligare för inbrottstjuven.

Bild 6 av 18

Grannsamverkan

Hus

Prata ihop dig med grannarna. Foto: Marlén Eskilsson

Se till att ha god kontakt med grannarna och att ni håller uppsyn över varandras hus samt vilka personer som rör sig i området. Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan. Läs mer hos Polisen.

Bild 7 av 18

Installera larm med övervakningssystem för att avskräcka tjuven

Larm med övervakningssystem.

Larm med övervakningssystem. Foto: Marlén Eskilsson

Även om huset i sig inte blir mer inbrottssäkert kan ett larm med siren på avskräcka och stressa inbrottstjuven. Dessutom har du större chans att fånga tjuven om du har bilder på den. Likaså kan du fånga tjuven på bild redan när den rekar och därmed få en chans att förebygga ett potentiellt kommande inbrott. Tänk: Utomhuskameror, inomhuskameror, rörelsesensorer i form av magnetsensor vid fönster och dörrar och IR-detektorer i gångstråk, siren på kamerorna och eventuellt även strålkastare som går igång och lyser upp huset.

Övervakningskameror kan även anslutas mot larmcentral för övervakning i realtid eller uppkoppling vid inbrottslarm. Man kan även tänka sig en yttre högtalare i anslutning till övervakningskameror för skrämma inbrottstjuven redan utanför huset.

Bild 8 av 18

Bra utomhusbelysning med rörelsesensor

Utebelysning

Bra utebelysning gör att tjuven inte kan arbeta ostört. Medlemmen smile_henke.

Ge inte tjuven möjlighet att arbeta i mörker utan skaffa utomhusbelysning runt huset, gärna med rörelsesensor så att det tänds även om tjuven dyker upp på natten. Ju mer synlig tjuven är när den bryter sig in, desto bättre. Med bra utomhusbelysning ökar chansen att tjuven ertappas. Utomhusbelysningen kan även verka avskräckande på tjuven.

Bild 9 av 18

Gallergrind utanför dörrarna

En gallergrind framför yttedörren.

En gallergrind framför yttedörren. Foto: Stockholms inbrottsskydd.

Genom att montera en gallergrind innanför ytterdörren minskar du både risken för att tjuven tar sig in, och får ett skydd mellan dig och objudna gäster som ringer på dörren. Tänk på att installationen ska vara sådan att det inte går att bryta loss gallret med kofot eller liknande. Känner du dig osäker på infästningen bör du ta hjälp av en fackman.

En gallergrind kostar i snitt mellan 2 000-4 000 kronor.

Bild 10 av 18

Galler på insidan av fönstret

Fönstergaller.

Fönstergaller. Foto: Jalusifabriken

På sydligare breddgrader sätter man ofta galler för fönstren för att minska risken för inbrott, likaså i butiker här i Sverige. Men är du orolig över inbrott kan du förstås sätta upp fönstergaller även på ditt hus. Galler är ganska dyrt, men en mellanväg är att sätta upp galler på källarfönster och fönster i utsatta lägen, såsom mot mörk baksida och liknande. Tänk på att installationen ska vara sådan att det inte går att bryta loss gallret med kofot eller liknande, känner du dig osäker på infästningen bör du ta hjälp av en fackman.

- Man kan ju, om man har något källarfönster eller så, tillverka en rundstång som man sätter rakt över och fäster i sidorna. Så att om de knackar rutan sitter den rakt över så att de inte kommer in. Det är en enkel åtgärd man kan göra själv. Gärna att stången är lite rörligt så att den är svår att kapa, säger Martin Persson.

Fönstergaller kostar i snitt mellan 1 000-3 000 kronor styck beroende på antal stänger och mått.

Bild 11 av 18

Okrossbara fönster eller säkerhetsfilm på rutan

okrossbara fönster

Okrossbara fönster. Foto: Marlén Eskilsson

Säkerhetsfilm klistras på det befintliga fönstrets utsida och håller ihop fönsterrutan vid ett angrepp. Säkerhetsfilm är en enklare och billigare variant än okrossbara fönsterrutor. Beroende på skyddsnivå så kan det väl fylla behovet.

Okrossbara fönster monteras i befintlig båge/karm, alt. i ny karm eller utanpå befintligt fönster. Beroende på skyddets syfte, angrepp med yxa el. skjutvapen, har okrossbara fönster olika tjocklekar och utförande, säger Martin Persson. Tänk på att infästningen ska hålla samma kvalitet som glaset. Skruvar ska endast kunna skruvas ut från insidan eller envägsskruv och glaset ska även vara fastlimmat/förseglat i konstruktionen. All montering av säkerhetsfilm eller okrossbara fönster skall utföras av utbildad personal och fackmanamässigt.

Bild 12 av 18

Siren/infernosiren med blixtljus

Infernosiren

Det skapar ett förblindande och intensivt blixtljus som gör det omöjligt för inkräktaren att se. Foto: Inferno

En kraftfull yttre siren kombinerat med blixtljus eller bara en siren som uppmärksammar grannar och stressar inbrottstjuven så pass så att vederbörande får avbryta sitt inbrottsförsök.

– Olika typer av sirener finns på marknaden varav en del kan lämpa sig för installation i privatvillan. Andra mer avancerade sirener går att köpa om du vänder dig till en säkerhetsinstallatör som utför professionella installationer, säger Martin Persson.

Infernosiren placeras inomhus och försvårar för inbrottstjuv att vistas i huset/byggnaden. En infernosiren har en särskilt särskiljande skarp ljudkaraktär som skär i öronen på den som vistas i huset. Vilket gör det svårt för inbrottstjuven att utföra sitt inbrott.

Detta är förstås extraordinära insatser och inget som en genomsnittlig husägare brukar överväga. Vanligen handlar det snarare om att maximera säkerheten på dörrar och fönster, ha en avskräckande anordning som stressar och skrämmer bort tjuven (tänk larm, sirener, kameror och liknande) samt se till att tjuven inte får arbeta osedd.

Bild 13 av 18

Brandsäkert kassaskåp

Brandsäkert kassaskåp

Brandsäkert kassaskåp. Foto: E-safe

Skulle tjuven ändå ta sig in är det bra att ha ett brandsäkert och stöldskyddat förvaringsskåp bra för dina viktigaste ting.

– Placerar du det centralt kommer du ändå snabbt åt dina arvegodssmycken om du vill ta på dig dem. Se bara till att det är ordentligt fastbultat så att tjuven inte kan bära med sig det, säger Martin Persson.

Ett stöldskyddsskåp börjar på ca 3 000 kr och uppåt beroende på storlek och säkerhetsklassning.

Bild 14 av 18

Dimgenerator

Rök försvårar för tjuven att navigera i ditt hem.

Rök försvårar för tjuven att navigera i ditt hem. Foto: Marlén Eskilsson

Dimgenerator är också ett alternativ. Den skickar ut rök, ungefär som teaterrök eller discorök, och försvårar för tjuven att navigera i ditt hem och hitta saker att stjäla. Detta är en produktgrupp som främst riktar sig mot företag. Priserna för produkt inklusive installation ligger på omkring 20 000 kronor.

Bild 15 av 18

Panic room

Panic room

Ett panic room av det amerikanska säkerhetsföretaget Graffco. Grafik: Graffco

Det finns även så kallade panic rooms man kan bygga inuti huset, som sedan utgör ett extra skyddat rum som tjuven inte kan ta sig in i.

- Det är ett specifikt utrymme, ungefär som en häktescell med plåtförsedda väggar, ståldörrar osv. Det kostar dock en hel del om du ska få det helt säkert. Ofta handlar en sådan investering om att man har en hotbild mot familjen, säger Martin Persson.

Isabella Löwengrip har exempelvis skrivit i sin blogg att hon har ett sådant i sitt hem för att skydda sig mot stalkers.

Panikrum bör förstås byggas i rum utan fönster. Klädkammaren brukar vara ett bra alternativ.

Bild 16 av 18

Infernosiren som gör tjuven illamående

Inferno Home har en kraftfull siren som effektivt stoppar inkräktaren vid dörren genom att alstra ett outhärdligt ljud.

Inferno ljudbarriär. Foto:

Inferno Home har en kraftfull siren som effektivt stoppar inkräktaren vid dörren genom att alstra ett outhärdligt ljud.

Bild 17 av 18

Visa inte upp dyrbarheterna

Guld

Låt inte guldtackorna ligga framme så att tjuven ser dem.

Lämna inte dyra saker framme som kan tjuven kan få syn på och frestas av från utsidan.

Bild 18 av 18

Låtsas vara hemma när du är bortrest

Automatiserad belysning

Automatiserad belysning kan hålla tjuven borta. Foto: Marlén Eskilsson

Ett sätt att hålla tjuven borta när du reser bort är att få tjuven att tro att du ändå är hemma. Installera automatiserad belysning som tänder och släcker lampor md jämna mellanrum. Be grannen hämta posten, eller trampa runt dörren i snön, kanske till och med skotta.