Juridik

Förslag om ny skatt på bygglov

Det gamla systemet med gatukostnader kan komma att göras om, men Villaägarnas Riksförbund är kritiska till förslaget.

För att kommunerna ska kunna rusta upp vägarna föreslår bostadsminister Stefan Attefall idag att en ny skatt ska kunna tas ut i samband med att husägare söker bygglov, avgiften ska i sin tur finansiera vägbyggen. Tanken är att det ska göra så att husägare som inte vill bygga till ska slippa vara med och finansiera vägarna. Förslaget gäller enbart kommuner som tillämpar, eller vill tillämpa, systemet med gatukostnader.

Förslaget presenterades idag och så här skriver Socialdepartementet:

"Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om nya bestämmelser för gatukostnader. Om de boende ska vara med och betala nya vägar i framtiden ska det ske i form av en taxa. För redan bebyggda tomter får taxan endast tas ut i samband med att bygglov eller bygganmälan görs."

Villaägarnas Riksförbund ställer sig kritiska till förslaget. De anser att det kommer att göra så att fler kommuner börjar tillämpa systemet med gatukostnader, än de 37 som tillämpar det idag. 

De nya reglerna innebär att en ny skatt på bygglov införs för den som vill bygga nytt hus eller bygga till. Det råder ingen tvekan om att nybyggandet återigen kommer att minska på grund av detta. Är det vad bostadsministern vill, säger Lena Södersten som är förbundsjurist på Villaägarna.

Förbundet anser istället att vägar bör finansieras via skattsedeln.

Bostadsminister Stefan Attefall håller inte med. Han anser istället att förslaget gör så att det tidigare systemet förbättras:

- Det finns ingen allmän acceptans för att en kommun plötsligt och oförutsägbart kan fakturera en medborgare åtskilliga tusentals kronor för att bygga en ny väg utan att medborgaren har dragit någon påtaglig egen nytta av vägen. Detta sätter vi nu stopp för, säger bostadsminister Stefan Attefall.