Ekonomi

Förslag om avdrag för att hyra prylar

Utredare Ola Alterå.

Utredare Ola Alterå. Bild: Regeringen.

Det ska bli billigare att hyra eller reparera prylar, som ett led i att minska slit- och slängsamhället.

Av 100 spenderade kronor används 98 för att köpa nytt, enligt en utredning som presenterats för regeringen. Det vill man nu ändra på.

Det mest intressanta förslaget i utredningen påminner om RUT-avdraget, men är inte kopplat till att det endast får ske i hemmet. Det är ett så kallat hyberavdrag som innebär att du får göra avdrag när du hyr och reparerar saker.

– Det är billigt att köpa nytt och dyrt att reparera. Vi föreslår därför att man ska få göra skatteavdrag för hyra av saker, vid begagnatförsäljning och för reparationer, säger regeringens utredare Ola Alterå.

Avdraget föreslås bli 50 procent av arbetskostnaden, dock högst 25 000 kronor per år, vilket enligt utredaren innebär att hushållen skulle spara 35 procent på slutpriset. Kostnaden för staten beräknas till 1,4 miljarder kronor.

Konsumenten föreslås kunna få skattereduktion vid inköp av någon av följande tjänster: 

  • hyra och leasing av konsumentprodukter under maximalt ett år,
  • kommissionstjänster för vidareförsäljning av begagnade konsumentprodukter,
  • reparation, underhåll, service, uppgradering, och rekonditionering av konsumentprodukter,
  • hämtning eller lämning av en konsumentprodukt i anslutning till att denna produkt ska hyras, repareras eller säljas/köpas begagnat.

Utredningen innehåller även andra förslag. Exempelvis förlängd bevisbörda för företag vid reklamationer, dagens sex månader föreslås förlängas till två år. Ett annat förslag är att kommunen ska kunna avsätta parkeringsplatser för bilpooler.

Förslagen motiveras med att de vore bra för miljön och att de kan skapa nya jobb. Hyberavdraget beräknas exempelvis kunna ge 10 000 nya jobb.