Nytt system ska ge möjlighet för fler att äga sin bostad

Utredning ska titta på modell där den som hyr bostad också successivt kan köpa den.

Regeringen vill ta fram en ny modell för hyrköp av bostäder, som ska göra det möjligt för fler att äga sitt boende – detta skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. De vill även skapa ett nytt system för ägarlägenheter.

Man har tillsatt en utredning som ska titta på hur detta ska gå till i detalj. Men det handlar i stora drag om att den som hyr en bostad ska kunna köpa den successivt, samt att redan befintliga hyreslägenheter ska kunna ombildas till ägarlägenheter.

– Det är viktigt att fler får möjlighet att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. För unga som ofta saknar kapital kan hyrköp vara ett alternativ. Utredaren ska också föreslå hur hyreslägenheter kan omvandlas till ägarlägenheter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen skriver att bakgrunden till förslaget är att den som äger sin egen bostad har större inflytande över boendet, samt att förslaget gör det lättare att tillmötesgå en mångfald av olika boendeformer. Utredningen ska vara klar 2 december 2024.