Juridik

Förslag för att enklare få bort otillåtna från privat mark

En del ur propositionen.

En del ur propositionen. Bild: Skärmdump ur regeringens proposition.

Det ska bli lättare att avhysa personer som otillåtet tagit mark i besittning som inte är deras.

Det händer då och då att okända människor tar mark och hus i besittning som inte är deras. Hittills har det varit komplicerat att få personerna avhysta från platsen, men en ny proposition har idag överlämnats till riksdagen innehållandes förslag som är tänkta att komma till rätta med problematiken.

Det nya förslaget kallas avlägsnande och innebär att en särskild handräckning införs. Den går ut på att du under vissa förutsättningar ska kunna få en person avhyst även om du exempelvis inte känner till dennas identitet. Dock ska särskild hänsyn tas till om det finns barn på platsen.

– Det är viktigt att äganderätten kan värnas på ett effektivt sätt när någon utan tillstånd bosatt sig i till exempel parker eller på privat mark. Samtidigt behövs ett förfarande som ger utrymme för att ta hänsyn till att de som befinner sig på platsen ofta befinner sig i en ekonomiskt och socialt utsatt situation, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget har framför allt kommit till som en lösning på de tillfälliga bosättningar som blivit ett problem för mark- och fastighetsägare. 

- Tillfälliga bosättningar har etablerats på både offentlig plats och privat mark. I stor utsträckning ägs marken av kommuner eller juridiska personer, men även enskilda privata fastighetsägare är berörda, skriver regeringen.

Dessa bosättningar innebär dels att ägaren inte kan nyttja sina ägor, dels att det uppstår problem med nedsmutsning som i vissa fall kan bli mycket kostsamt att städa upp. Nuvarande lagstiftning har fått kritik för att den inte räcker till, och det är inte alltid som polisen har möjlighet att ingripa när ägaren önskar hjälp.

- Även om Polismyndigheten i de flesta fall har legala förutsättningar att ingripa mot otillåtna bosättningar bedöms det finnas ett behov av ett alternativt förfarande dit markägare kan vända sig för att få hjälp med att avlägsna en otillåten bosättning, skriver regeringen.

Om förslaget går igenom börjar det gälla redan 1 juli i år.