Förstärkt tillsyn av mäklare

Mäklare och mäklarföretag ska få tuffare krav på sig för att säkerställa att de medverkar till en trygg bostadsaffär.

Regeringen har tagit ett nytt steg mot att förstärka tillsynen av mäklare och mäklarföretag. En ny proposition har beslutats, som bland annat innebär att mäklarföretaget får ett övergripande ansvar för att deras mäklare följer god fastighetsmäklarsed.

Propositionen är tänkt att ge ökad trygghet till den som köper eller säljer en bostad.

– Att köpa eller sälja sin bostad är för många människor de viktigaste affärerna i livet. Med en ny fastighetsmäklarlag ökar tryggheten både för köpare och säljare, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den nya lagen är tänkt att börja gälla 1 juni i år.

Följande är en lista med punkter på delar som den omfattar:

  • Fastighets­mäklarföretag ska registreras och stå under tillsyn.
  • Ett mäklarföretag måste uppfylla ett antal krav för att bli registrerat.
  • Mäklarföretaget ges också ett ansvar att verka för att mäklare i företaget följer god fastig­hets­mäklar­sed.
  • Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna ingripa om ett mäklar­företag åsido­sätter sina skyldig­heter eller om det finns olämpliga personer i före­tags­­­ledningen eller ägar­kretsen.
  • Fler fastig­hets­mäklare ska vara registrerings­skyldiga och stå under tillsyn.
  • Fastighetsmäklarföretag och fler fastighets­mäklare ska omfattas av penning­tvätts­reglerna.