Förråd vållar osämja mellan grannar

Husägare måste flytta stort förråd efter beslut i domstol.

En husägare i Mönsterås måste flytta ett 24 kvadratmeter stort förråd som denne fått bygglov för i efterhand. Förrådet är placerat precis vid tomtgräns. Byggnadsnämnden motiverade bygglovet med att det finns grannfastigheter som har förrådet placerat på liknande vis och att tomten gör det svårt att ställa förrådet någon annanstans. Men grannen höll inte med och överklagade till länsstyrelsen.

Beslutet i länsstyrelsen blev att riva upp bygglovet.

I samband med detta begär grannen att förrådet ska flyttas omedelbart. Men enligt en artikel i Barometern har byggnadsnämnden beslutat att det får stå kvar i väntan på ny bygglovsansökan.