Ekonomi

Flera organisationer sätter press på regeringen om elnätsavgifterna

En rad organisationer, med Villaägarnas riksförbund i spetsen, uppmanar regeringen att ta i med hårdhandskar mot elnätsföretagen.

Elnät.

Elnät. Foto: Kundkraft.

När höjningarna av elnätsavgifterna började efter att Energimarknadsinspektionen förlorat i rätten mot elnätsbolagen gick energiminister Ibrahim Baylan ut och varnade bolagen från att göra kraftiga ändringar. Trots det har höjningarna fortsatt utan att det kommit några större regleringar på området. Dock ska det komma en förordning - och nu sätter Villaägarnas Riksförbund, Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, (Hyresgästföreningen), Riksbyggen och SABO press på regeringen.

– Vi är oroliga för att energiministern i den förordning som lovats inom kort inte kommer våga gå hela vägen och genomföra uppenbart nödvändiga ändringar i regelverket för elnätsbolagens intäktsramar, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Det framgår inte exakt vad det är som gör att de känner den här oron. Men däremot tydliggör man att de förändringar man önskar se är samtliga de förslag som Energimarknadsinspektionen själva angett som nödvändiga för att de ska kunna utföra sitt uppdrag.

– Vi anser att det är avgörande att samtliga Energimarknadsinspektionens förslag genomförs för att hålla nere elnätsbolagens intäktsramar och därmed dämpa prisökningarna i elnäten. Vi har därför helt enkelt frågat energiministern om han avser att begränsa elnätsbolagens intäkter genom att besluta om Energimarknadsinspektionens samtliga förslag, säger Anna Werner.

Åsikterna framförs till energiministern i form av ett brev undertecknat av samtliga nämnda organisationer.