Felaktiga konstruktionsritningar gav stor merkostnad

En limträbalk.

En limträbalk. Foto: Beijer.

Husbyggare fick för korta limträbalkar efter att ett ritningsföretag skickat gamla handlingar, men de vill inte ersätta kunden.

Allmänna Reklamationsnämnden beslutar att en entreprenör som tillhandahåller konstruktionsritningar ska ersätta sin kund med 36 250 kronor efter att de råkat skicka gamla ritningar till en leverantör. De äldre ritningarna hade felaktiga mått, vilket ledde till att konsumenten som skulle bygga till sitt hus fick för korta limträbalkar. 

- I stället för den godkända versionen fick Takstol-Specialisten AB (TASS) en tidigare version med felaktiga mått. Varken husägaren eller entreprenören hade någon möjlighet att kontrollera den skickade filen eftersom man måste ha ett speciellt program för att kunna öppna den. Den felaktiga filen fick till följd att hälften av limträbalkarna till bjälklaget blev för korta och inte kunde användas. TASS var inte intresserat av att köpa tillbaka materialet och entreprenören kunde inte hitta något någon annan användning för det, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Husägaren hade däremot kontrollerat de senaste ritningarna tillsammans med entreprenören och där stämde måtten. Därför anser han att ritningsföretaget borde stå för den merkostnad som uppstod då han var tvungen att beställa nya limträbalkar.

Företaget som tagit fram ritningarna ansåg däremot inte att det var deras fel.

- Bolaget förnekar inte att kunden har fått en gammal version av ritningarna men det var fortfarande granskningshandlingar. Materialet ska beställas efter bygghandlingar och inte granskningshandlingar. Det är kundens ansvar vilka handlingar som skickas till olika leverantörer, skriver Ritcenter Sverige AB i sitt svar till Allmänna Reklamationsnämnden.

Nämnden konstaterar att det är utrett att Ritcenter Sverige AB skickat ritningar med felaktiga mått till leverantören av limträbalkar och att husbyggaren ersatt dessa med nya balkar vilket gjort att han fått dubbla kostnader.

- Ritcenter Sverige AB har invänt att det var fråga om granskningshandlingar och att det är NN som ansvarar för vilka handlingar som skickas till olika leverantörer. Utredningen i ärendet ger dock inte något som helst stöd för att bolaget informerat NN om att ritningarna skulle vara preliminära på något sätt. Eftersom bolaget faktiskt skickat ritningarna till leverantören av limträbalkar och felet låg i dessa handlingar är bolaget därmed ansvarigt för skadan, skriver ARN.

De rekommenderar därför ritningsföretaget att ersätta husägaren med 36 250 kronor.