Renovera

Bytte tak men det höll bara i ett år

Det nya taket tog in vatten i väggarna och det visade sig sakna flera väsentliga delar.

Husägaren i Sundsvall bytte tak på huset men ett år senare fick han fuktskador.

Husägaren i Sundsvall bytte tak på huset men ett år senare fick han fuktskador. Foto: Google Maps

En husägare i Sundsvall beställde ett nytt tak 2017, men bara ett år efter att taket var på plats började det läcka in vatten i väggarna. Efter inspektion visade det sig att taket saknade underlagsduk, råspont och att takfotsplåten inte sitter fast. Dessutom fanns inte det takräcke som husägaren beställt och betalat extra för.

Husägaren bad då företaget komma och åtgärda bristerna, men istället för att göra det så slutade de att svara. 

Husägaren och takfirman tvistar nu om vad som egentligen beställdes. Husägaren menar på att denna beställde ett välfungerande tak, medan takfirman säger att han valde bort sådant som underlagsduk och råspont av kostnadsskäl och att det därför blev som det blev. Konflikten har tagit sig hela vägen till Allmänna Reklamationsnämnden. Så här skriver den ansvariga takfirman Y-Plåt i Sundsvall AB i sitt svar till dem:

- Bolaget har under pågående arbete hos NN påpekat brister på taket. Han ville inte ha underlagspapp som bolaget förordade på flera ställen. Han ville inte heller lägga ny råspont där det saknades. Enligt NN var detta av kostnadsskäl. Det åligger bolaget att påpeka vad det tycker ska korrigeras men sedan är det upp till kunden att fatta ett beslut eller ta reda på mer fakta.

Allmänna Reklamationsnämnden tycker dock inte att takfirmans argument är goda nog. Om det är som de säger så borde de ha avrått tydligt från den lösning som de sedan ändå utförde, det är deras ansvar som entreprenör. Men de har inte kunnat bevisa att de gjort så och därför bör de också åtgärda bristerna.

- Till stöd för sitt påstående att tjänsten är felaktig har NN åberopat ett skadebesiktningsutlåtande. Det framgår av utlåtandet att det finns flera brister i arbetet och att besiktningsmannen bedömt att tjänsten inte är fackmässig utförd och därmed inte till nytta för
beställaren, skriver Allmänna Reklamationsnämnden i sitt beslut.

Därmed rekommenderas takfirman Y-Plåt i Sundsvall AB att åtgärda samtliga brister utan kostnad för husägaren.