Juridik

Får rätt till ny badtunna

En badtunna, dock inte den i artikeln.

En badtunna, dock inte den i artikeln. Foto: Elina Blom Westergren.

Bubblor i plasten på badtunnan är inte okej menar Allmänna Reklamationsnämnden.

2015 köpte en husägare i Åsa en badtunna. Två år senare uppstod det bubblor i plasten, och efter vidare undersökningar kom husägaren fram till att det var så kallad plastpest. Han pratade med andra återförsäljare som sade att plastpest uppkommer då det uppstått fel i tillverkningsprocessen. Därför valde husägaren att begära en ny tunna från återförsäljaren han köpt den första av. Men de var inte intresserade av att ersätta honom.

Återförsäljaren LJ Tunnan konstaterar att garantin har gått ut och säger samtidigt att plastpesten lika gärna kan ha uppstått genom felaktigt pH i badvattnet.

- Lågt pH-värde gör t.ex. att vattnet blir aggressivt, vilket skadar de flesta material. Rekommenderade värden finns på kemförpackningar som säljs till tunnor och pooler. Det är vanligt att användare överdoserar klor vilket i kombination med varmt vatten ger en stark ”syra-cocktail” som är skadlig för gelcoatbaserade tunnor, skriver de i sitt svar till anmälan.

De kan däremot tänka sig låta kunden köpa en ny badtunna för halva priset exklusive frakt.

Eftersom det saknas teknisk bevisning i samband med den tes som LJ Tunnan driver i sin argumentation väljer Allmänna Reklamationsnämnden att gå på anmälarens förklaring.

- Företaget har inte utan uppskov erbjudit sig att utan kostnad för NN avhjälpa felet fackmässigt och permanent. Under sådana förhållanden har han i enlighet med sitt yrkande rätt till omleverans. Företaget ska därför rekommenderas att utan kostnad för NN leverera en ny badtunna åt honom och installera denna. Företaget ska även bekosta returen av den felaktiga badtunnan, skriver nämnden.