Polarpump får bakläxa i ARN

Missljudande värmepump gav upphov till konflikt mellan husägare och återförsäljare.

En husägare i Gävle påtalade upprepade gånger för en återförsäljare att luftvärmepumpen han köpt från dem gav ifrån sig ett irriterande ljud. Han hade inte upplevt det problemet med andra värmepumpar och ville således ha sin nya luftvärmepump åtgärdad.

Polarpumpen var på plats för att genomföra åtgärder, men problemen med missljudet bestod. Därefter ska husägaren inte ha fått någon mer respons från företaget.

Slutligen köpte han en ny värmepump, bad ett annat företag att demontera den missljudande modellen och försökte få Polarpumpen att hämta upp den. Han gick även till Allmänna Reklamationsnämnden för att kräva tillbaka sina pengar.

Polarpumpen motsätter sig dock husägarens krav. De menar på att husägaren är ljudkänslig.

- NN upplever missljud men företaget och leverantören är av en annan uppfattning. Luftvärmepumpar låter en del och är inte helt tysta. Företaget anser att NN är mycket ljudkänslig. Han har på eget bevåg plockat ner pumpen utan företagets vetskap, skriver de som svar på anmälan.

Men Allmänna Reklamationsnämnden håller med husägaren. De skriver att företagets åtgärder ihop med husägarens inskickade bevisunderlag är tillräckligt för att man ska kunna slå fast att luftvärmepumpen har problem med missljud. Därför rekommenderar nämnden Polarpumpen att betala tillbaka 23 370 kronor till husägaren mot att han lämnar tillbaka värmepumpen.