Ekonomi

Extrapengar för tillsyn av mäklare

Extrapengar för tillsyn av mäklare

Fastighetsmäklarinspektionen får mer pengar för att granska mäklare.

Regeringen har beslutat att ge Fastighetsmäklarinspektionen ytterligare 21 miljoner kronor för att granska anmälda mäklare. Orsaken till påslaget är för att antalet anmälningar i förhållande till antalet mäklare nådde rekordnivåer 2015.

- Med ökade resurser kan Fastighetsmäklarinspektionen stärka sitt arbete och vidta de åtgärder som krävs för att vi som konsumenter ska kunna känna oss trygga när vi köper en bostad, säger konsumentminister Per Bolund till Dagens Juridik.

Beslutet från regeringen innebär även att Fastighetsmäklarinspektionen ska flytta från Stockholm till Karlstad. Flest anmälningar sker i Stockholm, men eftersom Konsumentverket i år ska titta lite extra på fastighetsmäklarområdet anser regeringen ändå att det finns en fördel i att ha dessa myndigheter placerade på samma ort. Tanken är att de ska finna synergier tillsammans även i framtiden.

- Resursförstärkningen till myndigheten är mycket positiv och jag ser fram mot att kunna förstärka vår tillsyn framöver. Jag är också övertygad om att vi kan öka vår samverkan med Konsumentverket för ett ännu starkare konsumentskydd. Det är också glädjande att regeringen överväger en utredning om att utöka Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn till fastighetsmäklarföretagen, säger Fastighetsmäklarinspektionens myndighetschef Eva Westberg.