Två mäklare varnas efter tematisk tillsyn

En 1 år lång tillsyn är över, och utav de 25 mäklarna som granskats har 2 fått varningar.

Fastighetsmäklarinspektionens tematiska granskning av lockpriser ledde till att 2 av 25 granskade mäklare varnades. En av dem varnades för lockpriser i 6 av 12 granskade fall och för att ha gett myndigheten falska uppgifter genom att utelämna två förmedlingsobjekt i granskningen, en annan för att ha genomfört ett förmedlingsärende utan att ha ett skriftligt underlag för detta.

Fastighetsmäklarinspektionen slår fast att anmälningarna om lockpriser skjutit i höjden. Att endast en av de granskade mäklarna varnades för detta tror man beror på urvalet. Urvalet byggde främst på mäklare med stor omsättning, endast ett fåtal var mäklare som varit föremål för utredningar om lockpriser tidigare.

- I denna granskning gjordes urvalet till största del utifrån omsättning. Det är svårt att med säkerhet säga hur detta återspeglats i resultatet men eftersom den enda mäklaren som meddelades påföljd för vilseledande prisuppgifter i marknadsföringen inte förekom i urvalet utifrån omsättning, utan inkluderades i granskningen på grund av anmälningar, är det en möjlig tanke att en granskning med ett urval enbart utifrån Fastighetsmäklarinspektionens omvärldsbevakning, som bland annat utgår från anmälningar, hade kunnat ge ett annat utfall. Fastighetsmäklarinspektionen anser i vart fall inte att granskningen motbevisar det missnöje som konsumenterna uttrycker, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Den tematiska tillsynen påbörjades i maj förra året, med syfte att tydliggöra vad som krävs av mäklarna för att följa marknadsföringslagen och god fastighetsmäklarsed när det kommer till priset i marknadsföringen. Man hoppades även att den skulle leda till att mäklarföretag och enskilda mäklare fick incitament att kvalitetsgranska sina rutiner, så att de följer de lagar och regler som finns.