Ekonomi

Expert: “Borde utreda maxgräns för rörliga bolån”

Anna Öster vill ha min- och max-gränser på bolån.

Anna Öster vill ha min- och max-gränser på bolån.

Chefekonom vill ersätta idén om ett skuldkvotstak med en maxgräns för andelen rörliga bolån.

Anna Öster, chefekonom hos Länsförsäkringar sticker ut hakan och menar på att det borde finnas en maxgräns för andelen rörliga bolån som bankerna får lov att ge ut. Hon anser att den stora mängden rörliga bolån vi har idag, i kombination med hushållens växande skulder, utgör en fara för svensk ekonomi, därför bör Finansinspektionen utreda en maxgräns.

– Det finns i dagsläget tydliga risker med stigande belåning i kombination med en hög andel lån med rörlig ränta. I väntan på mer strukturella åtgärder från bostadspolitiken anser vi att makrotillsynen behöver fler verktyg. Detta för att förhindra att en eventuellt snabb och kraftig ränteuppgång orsakar en allvarlig störning på svensk ekonomi när hushållen drar ned på annan konsumtion i snabb takt, skriver Anna Öster.

Just nu är det fördelaktigt med rörligt bolån, och 70 procent av hushållen uppges ha den här typen av bolåneavtal. Anna Öster anser att den mängden måste minska, och att hennes förslag är bättre än ett eventuellt skuldkvotstak. Hon vill även se minimigränser för andelen bundna bolån på minst 5 år eftersom dessa idag bara utgör 2 procent.