Ekonomi

EU kritiserar svenska bostadsmarknaden

EU-kommissionen diskuterar övervärderade bopriser och anser svensk bostadsmarknad vara en av de som är mest utsatt för sårbarheter.

Bopriserna i Sverige utgör en risk för en bostadskrasch menar EU-kommissionen, som återigen kritiserar svensk bostadspolitik. I rapporten framgår att de anser att det, sedan senaste bedömningen 2015, endast gjorts begränsade framsteg.

- Inga åtgärder har vidtagits för att anpassa skatteincitamenten, till exempel skulle möjligheterna till skatteavdrag för bolåneräntor kunna minskas och fastighetsskatten ses över. Man har inte heller vidtagit åtgärder för att reformera hyresmarknaden, skriver kommissionen.

Kommissionen påpekar också att det generellt sett är höga bolån i befolkningen, samt en ojämn fördelning mellan tillgångar och skulder mellan olika generationer och inkomstgrupper.

- Den höga privata skuldsättningen gör den svenska ekonomin sårbar för makroekonomiska chocker, eftersom behovet av minskad skuldsättning kan leda till skadliga effekter på konsumtions-, investerings- och kreditflöden.