Sverige följer inte övriga EU-länders exempel i el-krisen

En majoritet av EU-länderna hjälper sina medborgare under elkrisen, men inte Sverige.

Elpriserna har skenat till chockartade nivåer i södra och mellersta Sverige, men slår även rekord - om än på lägre nivå - i norra Sverige. Kapacitetsbrist i näten tillsammans med förändrade förutsättningar för elproduktionen, höga priser utomlands och kallt väder har bidragit till en krisartad situation för många.

Enligt en artikel i Dagens Industri har en majoritet av EU-länderna valt att kliva in och hjälpa sina medborgare som har det tufft just nu. Ett 20-tal EU-länder har infört olika typer av åtgärder. Det handlar bland annat om skattelättnader och andra subventioner. Sverige har däremot inte gjort det.

- Regeringen anser att åtgärder för att bemöta de höga energipriserna inte får riskera att snedvrida energimarknaden eller utsläppshandelns funktion, säger infrastrukturdepartementet.

EU-kommissionen har gått ut med ett brev där man uppmanar EU-länderna att hjälpa konsumenter och företag. Sverige har valt att inte följa det. Regeringen säger att det delvis beror på att man regerar på en budget som innehåller skattesänkningar istället för satsningar på energieffektiviseringar.

Oppositionen har föreslagit tillfällig skattelättnad men även detta slås ned med samma argument. Det återstår att se hur elpriserna utvecklas resten av vintern och vilka satsningar som eventuellt görs.