Enstegstätad puts förbjöds i USA under 90-talet

Den enstegstätade putsfasaden var känd som en riskkonstruktion i USA redan på 90-talet.

Att enstegstätade putsfasader är en konstruktion som kan ge fuktproblem i hus var något som var känt långt före Sveriges Tekniska Forskningsinstitutet SP och Boverket slog larm 2007. Enligt Nyteknik.se var problematiken välkänd i USA redan under 1990-talet.

Att SP inte varnade förrän 2007 är något som haft stor betydelse för hovrättsdomen mot de 34 husägarna i Svedala. Göta hovrätt menade att eftersom det inte kommit ut varningar mot fasadkonstruktionen kunde inte hustillverkarna heller förutsäga att det skulle uppstå fuktproblem. Men enligt artikeln hos Nyteknik.se kom de första rapporterna i USA redan 1985, och under 1990-talet kom både förbud mot konstruktionen och tilläggskrav så som dränering i fasadkonstruktionen. Det har också förekommit flera stämningar i USA.

SP säger dock att den amerikanska och den svenska konstruktionen skiljde sig åt på flera punkter, exempelvis var isolergraden annorlunda, och att detta gjorde att de inte uppmärksammat det som pågick på andra sidan Atlanten. De säger även att de numera har bättre omvärldsbevakning, så även utanför EU.