Ekonomi

Dyrare hus med nya energikrav

Vår medlem Absolutjohan bygger ett komplementhus.

Vår medlem Absolutjohan bygger ett komplementhus. Foto: Absolutjohan.

TMF och SP beräknar att husen blir minst 10 procent dyrare med de nya energikraven.

De nya energikraven kommer, enligt nya beräkningar, innebära dyrare hus än vad Boverkets kalkyl uppger. Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tillsammans med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut räknat ut att husen kommer att bli 10-15 procent dyrare, inte 2-4 procent så som Boverket rapporterat. Något som TMF menar kommer att slå hårt mot förstagångsköparna.

- Det innebär 200 000-300 000 kronor per hus. Bostadsbyggandet riskerar dessutom att hämmas på grund av de ökade produktionskostnaderna, i kombination med andra åtgärder på bostadsmarknaden, säger Anders Rosenkilde, adjungerad professor i konstruktionsteknik och chef för teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen.

Det är Boverket som tagit fram de nya energikraven. Deras förslag är att från och med 2021 ska utgångspunkten på 55 kWh/m2 år för ett elvärmt hus istället vara 35 kWh/m2 år. Enligt dem kommer detta att resultera i en kostnadsökning på 2-4 procent. Men TMF anser att Boverket underskattat produktionskostnaderna.

- Boverkets förslag medför att många populära husmodeller måste gå över till dyrare uppvärmningssystem och förbättrade klimatskal – vilket ger kraftigt ökade produktionskostnader som blir väldigt kännbara för enskilda konsumenter. Det är framför allt förstagångsköpare, ofta unga barnfamiljer, som kommer att drabbas. Eller pensionärer som flyttar till ett mindre enplanshus, säger Anders Rosenkilde.

Tillsammans med SP har branschorganisationen därför lämnat in ett remissförslag med alternativa energikrav som de anser skulle slå mindre hårt mot husmarknaden.