Ekonomi

Byggkonkurserna minskar

Medan debatten kring det sänkta ROT-avdraget fortsätter minskar antalet byggkonkurser.

Konkurserna i byggbranschen minskar stadigt. Hittills i år har 584 byggföretag gått i konkurs, vilket kan jämföras med 700 under samma period förra året - en 17-procentig minskning. Men larmrapporterna om hur det minskade ROT-avdraget kan slå mot branschen ljuder fortfarande.

– En minskning av avdraget kan innebära att företag tvingas att antingen säga upp personal eller lägga ned, och att svartjobben kommer tillbaka, säger Kaisa Edenvik, regionchef hos Företagarna, till Sveriges Radio.

Även regeringens egen utredare hos Ekonomistyrverket är negativ till en sänkning av avdraget.

Men alla håller inte med. Örebro-Värmland-avdelningen inom fackförbundet Byggnads tror exempelvis att regeringens satsning på ökat bostadsbyggande kommer att jämna ut effekten från sänkningen, i alla fall i storstäderna. De anser heller inte att det är klartgjort att det är just ROT-avdraget som gjort att exempelvis svartjobben minskat. Istället önskar de se ROT-avdraget som ett verktyg som kan plockas fram i framtida lågkonjunkturer.