Bostadspolitiska debatten på Byggahus.se - om rätten att pula med elen själv, skyhöga byggkostnader och fastighetsskatt

Den första frågan till politikerna handlade om regelverket för el.

Den första frågan till politikerna handlade om regelverket för el.

Gårdagens bostadspolitiska debatt på Byggahus.se blev intensiv. Politikerna svarade på frågor och fick förslag från våra medlemmar på saker de borde ta upp på agendan, om alltifrån regelverket för elinstallationer till hur vi kan sänka byggkostnaderna.

Med exakt två veckor kvar till valet hade vi igår söndag 26/8 bostadspolitisk debatt i forumet på Byggahus.se, med inbjudna debattörer från våra åtta riksdagspartier. Vänsterpartiet valde att inte delta.

Problematiken med regelverket för el var en nyhet för politikerna

Strax innan 20.00 rivstartade medlemmen tommib debatten med en undran om något av partierna har för avsikt att se över regelverket för privatpersoner som äger en fastighet så att man får utföra fler elarbeten än idag, som man exempelvis får göra i Nederländerna. Mats Green (M) tyckte att det var ett intressant förslag som de inte hade tittat på tidigare, men var beredda att överväga. Maria Kjellberg (MP) hänvisade till deras förslag att reformera ROT-avdraget och göra det mer klimatsmart och till att de redan infört ett REP-avdrag som sänkt momsen på reparationer. Caroline Szyber (KD) berättade att KD inte har tagit ställning, men var beredda att lyssna. Hon lovade också att titta vidare på hur man gör i Nederländerna. Roger Hedlund (SD) tyckte det var ett bra förslag att titta närmare på. I övrigt var intresset svalt och varken S, C eller L bemötte förslaget.

Läs mer: Regelverket för elinstallationer

"Sverige har Europas högsta byggkostnader"

Därefter tog medlemmen Nötegårdsgubben upp det faktum att Sverige är det land som har Europas högsta byggkostnader, samtidigt som det är kallt här. Är Sveriges rekordhöga byggkostnader något som politikerna tittar på och vill åtgärda?

Jag tror att om era banker skulle tvingas gå med på att göra bostadslånen mer självbyggerivänliga så skulle byggkostnaderna sjunka rejält

Mats Green (M) menar att hans parti vill jobba med att sänka byggkostnaderna genom att förenkla regelverk och krav på byggande radikalt, men också förbättra den undermåliga konkurrensen inom byggsektorn. Detta främst genom att få hit fler utländska företag på den svenska byggmaknaden, men även gynna och underlätta för prefabricerat byggande. Caroline Szyber (KD) instämde i Mats Greens (M) åsikter och ville tillägga att lantmäteriet behöver fungera bättre än idag, liksom att man behöver se över möjligheten att överklaga bygglov. Om tiden från bygglovsansökan kortas blir också priset lägre menade hon. Roger Hedlund (SD) tog vid och menade att kostnaderna kommer att sänkas om man underlättar för mindre byggbolag att konkurrera på marknaden. Vidare vill SD stärka byggkrediten, öka standardiseringen inom byggandet och underlätta för byggbolag att medverka i upphandlingar. Idag fungerar kommunernas upphandlingar så att mindre byggbolag inte kan lägga anbud, vilket hämmar konkurrensen. Medlemmen heimlaga som bor i Österbotten i Finland kom med ett intressant förslag baserat på hur man jobbar i Finland:

– Jag tror att om era banker skulle tvingas gå med på att göra bostadslånen mer självbyggerivänliga så skulle byggkostnaderna sjunka rejält, skrev heimlaga.

Läs mer: Vad göra åt de höga byggkostnaderna i Sverige

Förslag: Få folket att arbeta mer hemifrån

Klockan 21:29 lämnade medlemmen fredand44 ett intressant förslag:

– "Mitt förslag är att verka för att alla som kan borde arbeta mer hemifrån. Idag har ju en stor del av befolkningen kontorsarbete, samtidigt har man tillgång till fiberanslutet internet med hög hastighet hemifrån. Jag gissar att många med kontorsarbete kan arbete någon dag, eller flera, i veckan hemifrån. Detta borde leda till:
-Minskad klimatpåverkan i och med mindre resor till och från arbetet.
-Minskad belastning på vägar och kollektivtrafik och därmed minskade utgifter för staten.
-Människor borde få mer till annat så som t ex sina nära och kära.
Hur ställer sig ert parti till detta förslag?"

Ola Johansson (C) undvek att svara på frågan och svarade istället att Centerpartiet vill satsa på höghastighetståg. Roger Hedlund (SD) menade att detta är en fråga för var och en av arbetsgivarna och att staten inte behöver uppmuntra till detta. Caroline Szyber (KD, Mats Green (M) och Johan Löfstrand (S) nöjde sig med att tycka att det var intressanta tankar som framförts. Förslaget debatteras vidare i forumet just nu, då det har både för- och nackdelar.

Läs mer: Att arbeta mer hemifrån

Utöver det fick politikerna svara på om hur vi sätter fuskbyggare bakom galler, strandskyddet, om de vill förtäta eller bygga på jungfrulig mark? De fick frågor om räntesubventioner och fastighetsskatten och att sätta statlig press på bankerna.  De fick också frågan hur de själva bor och det visade sig att samtliga politiker bor i lägenhet.

Läs mer: Hela debatten om bostadspolitik

debatt
Mats Green, Robert Hannah, Robert Hedlund, Ola Johansson, Maria Kjellberg, Johan Löfstrand och Caroline Szyber.

Så aktiva var politikerna i debatten

Under debattens gång presenterade medlemmarna 30 frågor och förslag till deltagande politiker.

Så här många debattinlägg skrev var och en av politikerna under de två timmar som debatten pågick:

Namn, parti                Antal debattinlägg

Ola Johansson (C)         40
Caroline Szyber              34
Mats Green    (M)           30
Maria Kjellberg (MP)    23
Roger Hedlund(SD)      21
Johans Löfstrand (S)    20
Robert Hannah (L)        20