Byggahus.se

Alla: Regelverket för elinstallatiner

 1. tommib
  Husägare · Nivå 23
  Får man tjuvstarta?

  I så fall är jag väldigt nyfiken på om något av partierna har för avsikt att se över regelverket för elinstallationer för att göra det möjligt för fastighetsägare (av privatbostäder) att utföra fler arbeten än idag?

  Utredningen som föregick den senaste lagändringen hade en sektion med namnet Internationell Utblick som elegant undvek att titta på länder som hade andra system än vi. Ett bra exempel är nederländerna där man efter en kortare utbildning får utföra betydligt mer elinstallationsarbete än man får här.
   
 2. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  Intressant medskick! Vi har inte tittat på just denna frågan men är beredda att se över allt som gör den svenska bostads- och byggsektorn mer effektiv och ändamålsenlig.
   
 3. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Hej, Miljöpartiet har inga detaljerade förslag som är kopplat till regelverket för elinstallationer. Däremot har vi förslag på att reformera ROT-avdraget och göra det mer klimatsmart. Vi anser att det inte är rimligt, klimatvänligt eller att hushålla med skattemedel när ROT-avdraget går till att subventionera att helt fungerande kök rivs ut och ersätts. Vi vill utveckla ROT så att det också omfattar hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar. Vi har också infört REP-avdrag och sänkt momsen på reparationer. Vi vill också införa ett HYBER-avdrag (hyra-begangnat-reparation).

   
 4. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Vi har som parti ont tagit ställning men jag lyssnar gärna på goda argument för! Ska också titta vidare på hur de gör i Nederländerna
   
  • Laddar…
 5. Roger Hedlund
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · Nivå 3
  Hej Tommib!

  Helt klart ett bra förslag att kolla närmare på. Det är verkligen nått som skulle underlätta för den enskilde och då inte bara ekonomiskt.
   
 6. tommib
  Husägare · Nivå 23
  Elinstallationer är den sista byggsektorn som är reglerad enligt skråmodell och det är med några få undantag totalt otillåtet att göra något med elanläggningen i sitt hus. Trots detta är man ansvarig för dess skick.

  Efter den senaste ändringen är elinstallationsföretag skyldiga att ha en "auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad" som ser till att man följer företagets egenkontrollprogram. Denna auktoriserade installatör är den enda i hela företaget som måste ha auktorisation (fyra år eftergymnasialpraktik, lite utbildning i form av kurser, tror det är ett prov också). Alla andra kan arbeta under denna installatörs behörighet, oavsett tidigare utbildning, så länge de gör det inom ramen för företaget. En person som är "elektriker", dvs yrkesperson som inte har egen auktorisation, får inte installera el på fritiden. Inte ens den auktoriserade elinstallatören får göra det på fritiden mot betalning, allt måste ske inom ramen för ett företag.

  Modellen är ytterligt otidsenlig eftersom den baseras på nedlagd tid istället för uppvisade kunskaper. Den utestänger mycket effektivt en intresserad privatperson från att göra i stort sett alla elarbeten i sitt eget hem pga praktikkravet. Troligen är följsamheten till lagstiftningen mycket låg då en hel del elarbeten är enkla i jämförelse med annat som är tillåtet (ex.vis VVS) och andra är komplicerade men fullt möjliga att läsa in om man har viljan. Jämför också gärna att det är fullt tillåtet att planera, dimensionera och rita en elanläggning för ett komplett hem (komplext) men inte tillåtet att montera densamma (betydligt enklare). Denna diskrepans minskar respekten för lagen i de fall den faktiskt är befogad.

  I Nederländerna har man ett system där man efter en kortare utbildning får utföra arbete på sin egen anläggning. Detta inspekteras sedan av en elinstallatör.
   
 7. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Som vi kunde se var denna fråga ganska död, politiskt sett ... :D
   
 8. tommib
  Husägare · Nivå 23
  ... ja, eller inte gilla alltså. Utan ogilla. Just nu saknar jag den knappen.


  Men vem är förvånad? Denna fråga är trots allt väldigt nischad och kommer inte förändra byggindustrin nämnvärt eftersom ingen här tycker att det ska avregleras helt.
   
  • Laddar…
 9. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Precis. Det är inte bara en rent ekonomisk fråga.

  För den som lite långsamt renoverar sitt hem, ett rum här, ett rum där osv, blir det fullständigt ohållbart att ta in en elektriker (och vänta på att denne har tid) för att sätta upp en eller två dosor och en stump rör eller slang, för att lite senare när väggen är klar ta dit elektrikern igen för att skruva dit ett vägguttag eller två ...
  Och sen samma visa igen för varje rum ...
   
 10. S
  Medlem · Nivå 11
  Jag har precis insett att det där stämmer inte längre. Anställningsförhållandet är borttaget och jag hade inte tänkt igenom konsekvenserna förrän jag läste det här: http://www.fluxio.se/forum/6/37250.html

  Kombinerar man det här med de nya verksamhetsområdena som skall anges när man registrerar ett företag så skulle jag faktiskt helt lagligt kunna starta ett elinstallatinosföretags som utför precis det jag idag inte får göra i min villa. Det enda som krävs är att jag anlitar GK100, elmont eller Mikael_L för att hjälpa mig sätta ihop ett egenkontrollprogram. Utöver det behöver de bara vara tillgängliga för att svara på frågor samt lägga en dag eller två per år för att granska hur jag uppfyller egenkontrollprogrammet. Det finns till och med en färdig avtalsmall för att de inte skall råka ta på sig för stort ansvar.

  Som bonus kan jag efter att ha drivit företaget i fem år plocka ut egen personlig auktorisation för att få göra det jag redan gjort sedan dag ett, men egentligen inte får göra, eftersom jag redan nu uppfyller teorikravet.

  Visst är det ett härligt system!
   
 11. tommib
  Husägare · Nivå 23
  Fantastiskt!
  Jag tror att du har fel i att du skulle kunna ta ut en egen personlig behörighet. Det kräver att du faktiskt måste arbeta (så vitt jag vet) med olika typer av elinstallation, inte bara vara anställd.

  För övrigt kan jag bara hålla med. Vilket härligt system! Elsäkerheten i första hand! Fanan i topp!
   
  Redigerat 27 aug 2018 22:17
 12. S
  Medlem · Nivå 11
  När jag skrev "driva" företag så tänkt jag mig nog att faktiskt arbeta i det! ;-)
   
 13. tommib
  Husägare · Nivå 23
  Även med industriautomation och ställverk?

  Även om jag gärna skulle fixa en AL för att lagligt kunna pula hemma är det lite för mycket jobb för att vara värt det i dagsläget. Dessutom trivs jag bra med mitt ordinarie jobb.
   
 14. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Det är korrekt.
  Det är dock inte alls säkert att "elinstallatören för regelefterlevnad" behöver lägga någon dag eller två.
  Det är i lagtext otroligt ospecat vad rollen är. Det står typ ingenting. ESV har "förtydligat" och skrivit att rollen innebär att elinstallatören ska vara företagsledningens stöd.
  Vilket också går att tolka lite hur som helst.

  Jag tror det mest skulle vara kompetensen inom elinstallationsföretaget ifråga, hur den säkerställs, samt hur säkra installationer säkerställs som ESV skulle sikta mot ifall de bestämmer sig för att sätta ner foten. Elinstallatören tror jag sitter ganska tryggt bara denne har uppfyllt det lilla som finns sagt om dennes roll i det hela.

  Ja, man ska arbeta. Idag och sedan ett drygt år sedan ska praktiken intygas av företaget ifråga, inte av elinstallatören. Och det är ju det enda rimliga iom möjligheten till att installatören kanske sitter på en helt annan plats i landet och kanske bara har någon enstaka timmes kontakt per år med företaget ifråga.

  Så det bli ju helt upp till Steamboy själv att intyga åt sig själv, typ. :crysmile:

  Blanketten ser f.ö. ut såhär:
  https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/blanketter/auktorisation/pe---efter-1-juli-2017.pdf
   
 15. mickesanda
  Medlem Nivå 2
  Hej du Maria Kjellberg, vem tycker du skall få avgöra vad som är ett fungerande kök? Skall inte den enskilde husägaren/lägenhetsinnehavaren få avgöra detta? ROT-avdraget kom ju till för att motverka svart-arbete.
  Sedan skulle jag vilja fråga dig, kan du ge konkreta exempel på hur Miljöpartiet kan göra ROT mer klimatsmart, är riktigt nyfiken.