Juridik

Började bygga försent - får vite

Ett timmerhus, dock inte det i artikeln.

Ett timmerhus, dock inte det i artikeln. Foto: Jan-Anders Eriksson

Köper du en tomt med villkoret att ett hus ska byggas inom en viss tid är det viktigt att du håller dig inom den tidsramen eller söker dispens.

Köper du en tomt förknippad med särskilda villkor är det viktigt att se till att de efterlevs. Anna Ekelin Hellbergs husbygge blev 75 000 kronor dyrare på grund av att det drog ut på tiden. Det kunde ha blivit 150 000 kronor, men tack vare en överenskommelse med kommunen halverades beloppet.

Vitet beror på att Anna köpte en tomt med villkoret att ett hus skulle vara stomrest inom två år. Hon ville bygga ett timmerhus, men drömmen om ett timmerhus visade sig svårare att uppfylla än väntat. När hon väl fick tag på ett och sökte bygglov för det hann bygget inte komma igång innan datumet för kommunens tomtbesök slog in.

– Det var otroligt svårt att ta ställning. Syftet med vitet är att folk ska köpa tomter för att bygga och bo här. Men här hade det ändå gått mer än två år och det fanns ett kontrakt som köparen skrivit under, säger kommunalrådet Margareta Widén Berggren till Uppsala Nya Tidning.

De påpekar även att hon kunde ha sökt dispens. Men Anna förklarar att hon hade glömt bort vitet, och arbetade på så fort hon kunde. Hon föreslår vidare att man skulle ha ett system med påminnelser så att det inte sker sådana här misstag i framtiden.

– Självklart, jag har gjort fel. Men jag skulle önska för andra personers skull att kommunen kunde skicka ut ett påminnelsebrev i halvtid och fråga hur det går med tomten, och påminna om det här avtalet.