Ekonomi

Billiga lån ett år extra

Billiga lån ett år extra

Alla med stora bolån tjänar på ökad oro i ekonomin som ger fortsatt låga räntor i Sverige. Åtminstone så länge vi inte blir arbetslösa. Men Riksbanken kommer att höja till en mer normal nivå, troligen främst under 2013.

För bara två månader sedan höll Riksbanken fast vid prognosen att Sveriges ekonomi utvecklades bra och att reporäntan skulle höjas gradvis de närmaste två åren. Men protokollet från det senaste mötet som offentliggjordes förra veckan visar att direktionen har tagit intryck av ökad oro på aktiemarknaden och väntar med räntehöjningar.

Jonas Lindmark, Morningstar
Jonas Lindmark, Morningstar

Senare i höst kan å andra sidan de överraskande nyheterna vara positiva, alternativt kommer en annan typ av chock för ekonomin, till exempel ytterligare höjningar av elpriserna. Men det troligaste enligt Riksbanken är att räntehöjningen fördröjs och främst sker under år 2013.Osäkerheten har ökat, experterna ser idag en svagare ekonomisk utveckling än de spådde i våras men tvekar om hur långvarig försvagningen blir här i Sverige. Riksbanken pekar på att det främst är börsnedgången som påverkar, och ger fallande förväntningar på framtiden hos hushåll och företag. Däremot finns ännu så länge få konkreta bevis på att vår ekonomi utvecklas sämre, men det är troligt att problem i andra länder kommer att smitta av sig via försämrad svensk export.

Osäkerheten är dock ovanligt stor och därmed spridningen i prognoser. Pessimisterna tror att Europa kommer att genomlida en period på 8-10 år med åtstramningar, återbetalning av lån och svag ekonomisk tillväxt. Optimisterna pekar på efterfrågan från tillväxtmarknader och styrkan i Sveriges finanser. Låga räntor missgynnar de som sparar, men gynnar de som konsumerar eller lånar. Alla med stora bolån tjänar på att vi ser ut att få ytterligare ett år framöver med väldigt låga räntor, vilket ger ökat utrymme för annan konsumtion och investeringar i till exempel nytt kök eller ny bil.

Fast för dig som är på väg att köpa bostad och funderar över hur stora bolån du har råd med och vilka räntor framöver som är rimliga att räkna med, så är det viktigt att ha ett längre perspektiv. Bostadskalkylen behöver hålla både 5 och 10 år om vi vill undvika att bli fastlåsta i vårt boende, eftersom prisutvecklingen framöver till stor del avgörs av räntorna.

Och alla experter verkar överens om att dagens räntor är långt under genomsnittet i en normal ekonomi. Under de senaste 100 åren har statsobligationer globalt i snitt gett en real avkastning på 2 procent. Om vi räknar med 2 procent inflation framöver, samt att riskpremien bostadslån och bankens marginal tillsammans är ungefär lika stor, så är det rimligt att räkna med att vi i snitt kommer att betala 6 procent ränta.

Tänk också på att bankerna försöker utnyttja finanskrisen och människors oro för att passa på att höja sina låneräntor. Därmed har det blivit extra viktigt att åtminstone en gång om året jämföra sin nuvarande boränta med vad andra banker erbjuder. Det är numera lätt att ställa frågan via internet och få besked hur mycket man kan tjäna på att byta bank.