Juridik

Bedrägeri att lägga falska bud

Högsta domstolen.

Högsta domstolen.

Högsta domstolen fastställer att det inte är förenligt med svensk lag att lämna falska bud i en budgivning.

Att ge sig in i en budgivning under falsk identitet med avsikt att trissa upp priset är bedrägeri konstaterar högsta domstolen idag och ändrar därmed hovrättens friande dom. Den kvinna som döms för bedrägeri har medvetet gett sig in i en budgivning på sina föräldrars lägenhet i Solna, Stockholm, och lagt bud för att få upp slutpriset.

- Genom dotterns handlande rubbades förutsättningarna för en korrekt budgivning. Det innebar en ekonomisk skada för köparna och en däremot svarande vinning för säljarna. Förutsättningarna för bedrägeri var därmed uppfyllda, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Upprinnelsen till brottet ska ha varit ett inledande bud som säljarna ansåg vara för lågt. Utgångspriset på bostadsrätten var satt till 3,4 miljoner kronor, men det inledande budet var bara 3 miljoner kronor. Dottern ska då, under budgivningens gång, ha lagt tre falska bud som gjort att lägenheten slutligen såldes för 3 260 000 kronor.

Domstolen dömer kvinnan till villkorlig dom och 50 dagsböter. Hon ska även betala 200 000 kronor i skadestånd till köparna, vilket grundar sig på skillnaden mellan det pris som köparna betalade och det pris som de skulle ha fått köpa bostadsrätten för om inte kvinnan påverkat budgivningen, samt stå för köparnas rättegångskostnader.