Ekonomi

Barn och medelålders bor oftast i hus

Boendeform efter åldersgrupper.

Boendeform efter åldersgrupper. Grafik: SCB.

Så väljer vi att bo under olika skeenden i livet.

Barn bor vanligen i småhus, i ung vuxen ålder flyttar man till lägenhet och därefter blir hus vanligast igen efter att man fyllt 40 år, detta visar en undersökning som Statistiska Centralbyrån låtit genomföra. Bland barn i åldern 10-19 år bor hela 65 procent i hus, vilket kan jämföras mot befolkningen som helhet där samma siffra ligger på 53 procent.

Undersökningen visar också att man vanligen bor fler i hus än i lägenhet. 

- Att det bor fler personer per hushåll i småhus beror till stor del på att småhus i genomsnitt är större än andra bostäder, skriver Statistiska Centralbyrån.

Enligt rapporten bor det i snitt 1,9 personer per hushåll i lägenheter, och 2,7 personer per hushåll i hus.