Juridik

Missad bygganmälan vid attefallstillbyggnad ger höga straffavgifter

Reglerna kring attefallshus leder till missförstånd. Två husägare har på kort tid fått straffavgift då de ej gjort någon bygganmälan innan tillbyggnad av attefallshus.

Två husägare i Mjölby kommun har på kort tid mottagit straffavgifter då de inte sänt in bygganmälan förrän efter tillbyggnaderna blivit uppförda. Kostnaden för dem bägge hamnar på 25 000 kronor var, vilken hade kunnat undvikas om de skickat in varsin bygganmälan innan bygget startade.

Och det händer faktiskt fortfarande att reglerna kring attefallshus och tillbyggnader skapar förvirring runtom i landet. Kommunikationen kring att byggnaderna inte är bygglovspliktiga verkar inte ha gått någon förbi, men däremot händer det att vissa missar att det ändå krävs en bygganmälan.

– Det stämmer att reglerna om attefallshus lett till många missförstånd. Men att en åtgärd är befriad från bygglovsplikt betyder inte att det är fritt fram, säger ordförande i Mjölby kommuns byggnadsnämnd, Anders Steen, till Corren.se.

Om du ska bygga ett attefallshus eller en tillbyggnad på huset som faller inom ramarna för en ej bygglovspliktig tillbyggnad, glöm då inte att skicka in en bygganmälan. Annars kan bygget bli betydligt dyrare än vad du först hade räknat med.

Mer om attefallshus hittar du här

Attefallshus på Byggahus