Juridik

ARN: Mögel efter nybytt tak

Ett exempel på angripen råspont, dock ej huset i artikeln.

Ett exempel på angripen råspont, dock ej huset i artikeln. Foto: Samuel_99

Husägare ska få tillbaka 70 000 kronor efter att en takfirma bytt hans tak men lämnat råspont kvar full med mögel.

En familj i Mariefred hade problem med långvarig allergi trots att de bytt tak på huset och då fått mögelangripen råspont utbytt. De bokade en mögelbesiktning där det uppdagades att det var en hel del råspont kvar med påväxt under det nya taket.
Husägaren begärde att takfirman skulle åtgärda problemet eller ersätta honom så att han kunde be en annan firma göra det. Men enligt takfirman var det mannen själv som hade beställt att bara en viss del av råsponten skulle tas bort.

- Stora delar av taket är inbyggt och kan inte inspekteras. På den övre delen av norra sidan syntes tydligt att stora delar av råsponten var mörk. På den södra sidan fanns inringade områden sedan tidigare besiktning. Tillväxten av mörk yta i ringarna hade inte ökat på den södra sidan. Detta medförde att parterna kom överens om att max 60 kvm på övre delen av norra sidan skulle bytas, medan den södra sidan skulle lämnas, skriver takfirman JN Allmontage AB.

Men husägaren påtalar att man inte bytte 60 kvadratmeter, utan enbart 39 kvadratmeter. 

- Om avtalade 60 kvm hade avyttrats, skulle stora delar av resterande påväxt ha försvunnit. Arbetet, alternativt delar av det, måste nu göras om för att avlägsna den råspont som fortfarande har angrepp av mögel, skriver han.

Allmänna Reklamationsnämnden slår fast att tjänsten inte är fackmässigt utförd. Det är upp till konsumenten att bevisa att felet föreligger, men också upp till näringsidkaren att tillvarata konsumentens intressen och samråda med denna.

- Om JN Allmontage AB inte haft tillräcklig kunskap eller av annan anledning saknade förutsättningar för att utföra ett godtagbart arbete, skulle det ha avrått NN från att låta utföra arbetet eller i vart fall ha reserverat sig för att resultatet inte skulle bli fackmässigt. Genom att inte göra detta föreligger det ett fel i tjänsten som bolaget är ansvarigt för, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.
Företaget anses inte kunna fullfölja sitt uppdrag utan rekommenderas istället att betala 70 000 kronor till husägaren så att denna kan låta ett annat företag åtgärda taket.