Ekonomi

Använd din konsumentvägledare

Vad kan den som bygger och renoverar få hjälp med av sin konsumentvägledare? Vi besökte konsumentvägledaren Marianne Olsson för att få veta mer.

Hos konsumentvägledaren, stödd av Konsumentverket och andra instanser, kan vi konsumenter få god specialisthjälp helt kostnadsfritt. Fler borde utnyttja möjligheten och det före ett avtal är ingånget med näringsidkaren. En konsumentvägledare hjälper dig att hitta i djungeln av lagar och paragrafer. Hon upplyser om dina rättigheter och skyldigheter och kan ge råd inför viktiga köp. Är det något hon själv inte kan, söker hon råd hos de specialister hon har att tillgå. De här specialisterna finns på Konsumentverket, Konsumenternas bankbyrå, Elrådgivningsbyrån, Konsumenternas försäkringsbyrå och Post- och Telestyrelsen.

Marianne Olsson är konsumentvägledare för tre mindre kommuner och hanterar 30-40 ärenden per vecka. En del som kontaktar henne håller på att bygga hus och behöver råd när det har uppstått konflikter med t ex hustillverkaren. Tyvärr måste hon ge alla som håller på att bygga hus rådet att kontakta en advokat. Konsumentvägledarens arbetsområde innefattar inte byggen av småhus. Sådana ärenden är civilrättsliga och ska avgöras i domstol.

– Jag hänvisar dem istället till deras försäkringsbolag. Ofta omfattar hemförsäkringen rättshjälp och de kan via den få tillgång till jurister som kostnadsfritt gör en bedömning av om det är lönt att gå till domstol med tvisten, säger Marianne. Men jag kan hjälpa till desto mer innan man har valt entreprenör och skrivit avtal. Då kan jag informera om vad som är viktigt att tänka på vid olika entreprenadformer, avtalsskrivande, försäkringar och kalkyler inför bygget, berättar Marianne. Till vår glädje rekommenderar Marianne också Byggahus.se till konsumenterna och använder även sajten själv för att söka information.

En konsumentvägledare har också mycket hjälp att erbjuda då något gått snett vid ROT-entreprenader (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad). I förhållandet mellan konsumenten och hantverkaren är det Konsumenttjänstlagen som gäller och här kan konsumentvägledaren vara till stor hjälp med att upplysa om vilka rättigheter du har gentemot hantverkaren, vilka krav du kan ställa och hur du ska gå vidare med ärendet. Det allra bästa är förstås om du kontaktar konsumentvägledaren innan en tvist har uppstått.

– När du ska anlita hantverkare ska du alltid tänka på att göra ett skriftligt och väl genomtänkt avtal som täcker alla delar av entreprenaden. För att få med allt är det lämpligt att använda den avtalsmall för ROT-entreprenader som Konsumentverket har tagit fram.

Men tyvärr kontaktar de flesta konsumenter Marianne när något redan har gått fel och en tvist har uppstått. Som exempel nämner Marianne konsumenten som fått en vattenskada i huset när rörmokaren tömt 300 liter vatten på golvet vid byte av varmvattenberedare, trots att man upplyst rörmokaren om att fullgod fuktspärr saknades samt att det fanns ett hål i väggen sedan en tidigare fuktskada. Vid tömningen hade nu vattnet forsat in i väggen, med stora vattenskador som följd. Rummet fick fuktsaneras, vilket både innebar en kostnad och att de planerade tre veckornas semester fick ägnas åt att åtgärda fuktskadorna. Marianne gav här rådet att diskutera vidare med Konsumenternas försäkringsbyrå, där jurister hjälpte till med att tolka villkoren i hemförsäkringen. Ärendet är inte avslutat, men konsumenten håller tät kontakt med Marianne och rådgör hur de kan gå vidare. Kommer inte parterna överens, kan ärendet prövas i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars jurister prövar ärendet och bedömer om konsumenten eller näringsidkaren har rätt. Den näringsidkare som inte följer ARN’s beslut, hamnar på Konsumentverkets Svarta lista.

Det vanligaste ärendet som rör boende, är dock elfakturor, berättar Marianne.

– Nyss hade jag en konsument som hade bytt elbolag till Öresundskraft för 2,5 år sedan. Det hade regelbundet kommit fakturor från nätägaren Sydkraft på ca 2 000 kr varannan månad, medan inte en faktura från Öresundskraft synts till på hela tiden. Så efter 2,5 år har elbolaget gjort en avläsning och skickar en faktura på 57 000 kr. Konsumenten var förtvivlad och såg framför sig hur familjen skulle tvingas sälja huset, för några 57 000 kr på ett bräde skulle de inte kunna få fram.

– I det här fallet fanns det tyvärr inget att göra. Ett företag har rätt att ”glömma” att fakturera i tre år. Kommer fakturan inom tre år är du skyldig att betala. Har det kommit en faktura däremellan, räknas det datumet som startdatum för ytterligare tre år.

Allra vanligast är det dock att Marianne slussar frågor kring elen vidare till Elrådgivningsbyrån. Här sitter jurister som jobbar enbart med att räta ut problem åt konsumenter som har med el att göra.

Använd din konsumentvägledare bild 2
Läs mer