Antalet bygglov ökar kraftigt

Byggmarknaden är glödhet just nu.

Byggmarknaden är glödhet just nu. Foto: Industrifakta AB.

Byggmarknaden är het just nu och det syns även på antalet beviljade bygglov.

Analysföretaget Industrifakta bedömer att antalet beviljade bygglov ökade med mellan 5-20 procent beroende på sektor under årets 4 första månader. Framför allt är det bygglov för flerbostadshus som ökar kraftigt. Jämfört med samma period förra året har dessa byggloven ökat med 16 procent.

- Utvecklingen signalerar en fortsatt förstärkning av en redan glödhet byggmarknad. Det finns emellertid risk för att många projekt kan tvingas skjuta byggstarten på framtiden på grund av kapacitetsbegränsningar när det gäller personal och materiel, säger Jenny Ingelström, analytiker hos Industrifakta.

Tittar man på samma siffror för småhus är skillnaden däremot endast marginell.