Rekordmånga bygglov för fritidshus

Intresset för att bygga fritidshus är rekordstort, men med stor variation på länsnivå.

Det är många som vill bygga eller köpa fritidshus för tillfället.

Det är många som vill bygga eller köpa fritidshus för tillfället. Foto: If

Ovanligt många bygger fritidshus just nu enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån. Trots höga virkespriser och låg tillgång så är siffrorna för 2020 uppe på samma nivå som de var rekordåret 2017, och på grund av eftersläpning i statistiken väntar man sig att det till och med blir fler än 2017. Det innebär det största intresset för att bygga fritidshus sedan mätningarna började 1996.

Även försäkringsbolagen märker av det ökade intresset.

– Marknaden för fritidshus är rekordhet. De flesta köper befintliga hus, men det är också många som har valt att bygga eget. Vi har sett en ökande trend vad gäller byggprojekt bland våra kunder de senaste åren. De senaste 12 månaderna har antalet som rapporterar in en eller flera nya byggnader i sin försäkring ökat med 10 procent. Det kan vara en sidoeffekt av mindre resande, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If. 

Siffrorna varierar dock kraftigt beroende på vilket län man tittar på. Exempelvis har antalet beviljade bygglov ökat med 70 procent i Östergötland, medan de minskat med 30 procent i Västmanland. Tittar man istället på beviljade bygglov per 100 000 invånare är Jämtland och Gotland i topp.

Snittstorleken som folk får bygglov för är 122 kvadratmeter.

Siffrorna täcker bara fritidshus, inte mindre fastigheter som inte kräver bygglov - såsom attefallshus och liknande. 

En följd av att så många vill bygga gör att det kan vara leveransförseningar, svårt att få tag i material och svårt att hitta hantverkare. Ska du bygga bör du därför börja planera i god tid.

– I år rapporteras det om virkesbrist och materialbrist på flera håll i landet, bland annat till följd av stängda gränser och svårare transportmöjligheter givet corona. Det kan även vara svårare att få tag i hantverkare samt längre väntetider för att få bygglov beviljat eftersom det är många som ansöker. Så för den som har planer på byggprojekt är det viktigt att planera i god tid, och ha tålamod, säger Jenny Rudslätt.

Siffror län för län

Län

Antal beviljade bygglov 2020

Per 100 000 inv.

Förändring mot 2019

Blekinge

39

25

+11 %

Dalarna

243

84

+28 %

Gotland

121

201

+25 %

Gävleborg

106

37

+23 %

Halland

89

26

+7 %

Jämtland

377

287

+15 %

Jönköping

59

16

+7 %

Kalmar

156

63

+20 %

Kronoberg

31

15

−11 %

Norrbotten

174

70

+28 %

Skåne

124

9

+23 %

Stockholm

160

7

+13 %

Södermanland

48

16

−11 %

Uppsala

46

12

−12 %

Värmland

76

27

−11 %

Västerbotten

205

75

−8 %

Västernorrland

66

27

+18 %

Västmanland

21

8

−30 %

Västra Götaland

281

16

+13 %

Örebro

36

12

+24 %

Östergötland

136

29

+70 %