Ekonomi

Amorteringskravet väntas vända huspriserna

Amorteringskravet väntas vända huspriserna

Trots högt tryck på bostadsmarknaden och ständigt klättrande priser tror Swedbank på en vändning efter 1 juni.

Huspriserna har klättrat stadigt uppåt under lång tid nu, men Swedbanks analys är att amorteringskravet kommer att vända helt på den trenden, i alla fall i storstäderna.

I en rapport skriver banken att amorteringarna kommer att öka med cirka 2 800 kronor per månad för ett genomsnittshushåll i Stockholm - Göteborg  och Malmö väntas hamna strax under detta, summor som banken menar inte är negligerbara. Snittet för Sverige generellt sett tror de blir 1 000-1 500 kronor mer än vad det är idag. 

Samtidigt säger banken att en dämpning av bostadspriserna redan är skönjbar.

- Vi räknar med att denna trend fortsätter och sannolikt accentueras när amorteringskravet väl kommer på plats den 1 juni. Främst gäller detta storstäderna där vi räknar med en tydlig inbromsning för såväl villa-, men framför allt för bostadsrättspriserna där amorteringskravet mycket väl kan leda till fallande priser, skriver Swedbank.