Ekonomi

Amorteringskravet skapar oro i byggbranschen

Byggföretagen är splittrade när det kommer till det nyligen presenterade amorteringskravet.

Både Sveriges byggindustrier och Trä- och möbelföretagen uttrycker oro inför det kommande amorteringskravet, där nya bolånetagare stegvis ska amortera ner sina bolån till maximalt 50 procent belåningsgrad. 

- Amorteringskrav kan i och för sig vara bra, det är viktigt att hushållens skulder hanteras, men så här tuffa amorteringskrav i kombination med ett existerande bolånetak stimulerar inte nyproduktion. Det här gör det ännu svårare för unga att komma in på bostadsmarknaden vilket är allvarligt, säger David Johnsson, som är vd för branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen.

Ekots rundringning till de stora byggföretagen visar dock att åsikterna är splittrade. Flera av dem tror att kravet kommer att påverka rörligheten på bostadsmarknaden negativt, och Veidekkes vd går till och med så långt att han uttrycker en oro inför att det framöver i allt större grad kommer att vara resursstarka, dubbelarbetande hushåll som har råd. Att svagare grupper får sämre chans till ett bra boende.

Men JM:s vd, Johan Skoglund, tar lite lugnare på nyheten.

– När vi tittar på de beräkningar som görs så kommer det här att kosta några tusen i månaden och jag tror att många hushåll har den marginalen i dag. Om vi tittar historiskt och går femton år tillbaka så amorterade alla på sina lån och det har vi inte gjort nu i en period då kanske det kan vara klokt att återinföra någon slags amorteringskultur. Så vi tror inte att det långsiktigt är avgörande när det gäller bostadsefterfrågan, det tror vi inte.

Rundringningen visar att företagen är splittrade i frågan, men att det finns en viss oro inför framtiden. Huruvida det påverkar marknaden negativt kommer vi dock inte få se förrän om ett par månader då kravet träder i kraft.