Ekonomi

Allt fler behöver hjälp av föräldrar för att flytta hemifrån

Allt fler har ett bosparande.

Allt fler har ett bosparande. Grafik: SBAB.

Antalet som behöver ekonomisk hjälp med sin första bostad fortsätter att öka.

Trenden med att unga måste söka ekonomisk hjälp från sina föräldrar för att komma ut på bostadsmarknaden fortsätter. I en ny undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av SBAB presenteras siffror som visar att snart var fjärde person uppger att de behöver hjälp från förälder eller annan släkting, en siffra som 2009 var 16 procent.

- Att föräldrar och anhöriga behöver hjälpa de unga in på bostadsmarknaden i så pass hög utsträckning är problematiskt av flera skäl. Dels har inte alla en förälder som har möjlighet att hjälpa till på detta sätt och dels riskerar föräldrarnas eget låneutrymme att påverkas. Det kan försvåra deras nästa steg i boendekarriären, säger Emma Persson, boendeekonom hos SBAB.

Men samtidigt visar undersökningen också att allt fler unga är medvetna om situationen och sparar för att få ihop till kontantinsatsen. Andelen som sparar har ökat från 40 till 52 procent.

- Att oroa sig inför den framtida boendesituationen hämmar unga människor i entrén till vuxenlivet. Vår undersökning visar dock att det inte räcker med ett sparande för att minska oron inför den framtida bostadssituationen – säkerligen på grund av de prisnivåer vi ser på bostadsmarknaden i många regioner idag, säger Emma Persson.