Var femte hushåll tar blancolån

Stockholms Handelskammare oroade över att blancolån blivit ett verktyg för att finansiera kontantinsats vid bostadsköp.

En av fem väljer att finansiera renovering, insats till bostadsköp eller fordonsinköp med hjälp av blancolån. Detta visar en undersökning som Stockholms Handelskammare låtit analysföretaget Novus genomföra.

– Det indikerar att vi fått en problematisk situation där hårda kreditrestriktioner vid bostadsköp gör att människor tar stora och dyra blancolån som innebär stora risker för så väl individen som samhället, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Av de 20 procent som tar blancolån är det 12 procent som använder pengarna för att finansiera köp av bostad. Det är vanligare att pengarna används för att köpa båt, motorcykel eller liknande.

Genomsnittet för blancolånet ligger på drygt 230 000 kronor. Men spannet rör sig hela vägen från 10 000-3 000 000 kronor.

Även om de som finansierar husköp inte utgör en majoritet bland de som tar blancolån, tycker Stockholms Handelskammare ändå att 12 procent är en anmärkningsvärd siffra. Den ökar till 19 procent om man bara ser till den yngre åldersgruppen, där färre haft möjlighet att hinna spara ihop till kontantinsatsen.

– Det är oroande att en riskfylld låneform som normalt används för mindre konsumtionskrediter blivit ett verktyg för att komma in på bostadsmarknaden. Det borde vara en varningsklocka till politiken om att något är otroligt fel och att bostadspolitiken fungerar väldigt illa, säger Stefan Westerberg och fortsätter:

– Det är bekymmersamt att äldre generationer haft tillgång till mycket generösa bolånevillkor och att restriktionerna i dag främst slår mot yngre människor. Här borde det gå att hitta en balans mellan att möjliggöra ungas bostadskarriärer och ekonomiskt ansvarstagande hos bolånekunderna.