Ebba Busch parerar - betalade rimlig summa för huset

Hustvisten mellan Ebba Busch och den förra husägaren fortsätter och nu säger Ebba Busch ombud att man står fast vid att värderingen var riktig.

Turerna kring huset som Kristdemokraternas partiledare köpt från en äldre man, som sedan ångrade försäljningen, fortsätter. Mannen har upprepade gånger ansökt om anstånd i tingsrätten, och menar på att huset såldes till underpris. Nu uttalar sig Ebba Busch juridiska ombud om påståendet.

Deras bild är att de betalat ett marknadsmässigt pris. Huset värderades till 4,2 miljoner kronor. Det förekom renoveringsbehov och tomten behövde städas ordentligt.

– Det handlar bland annat om avställda bilar, oljetunnor, taggtråd, gammalt byggmaterial och stora högar med bråte, säger KD-ledarens ombud till Aftonbladet.

Värderingen nedtecknades på papper först två månader efter att köpekontraktet skrevs under. Men enligt de inblandade parterna ska den ha utförts i augusti månad, och levererats muntligen samt via sms. 

Den förra husägaren anser att huset är värt 6,7 miljoner kronor och har anlitat ett oberoende värderingsinstitut som ska utföra en ny värdering. Personen anser vidare att husförsäljningen inte ska godkännas eftersom han har en kognitiv nedsättning och inte till fullo förstod vad som pågick.