Esbjörn överklagar förlikningen men domstolen är inte nöjda

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är sedan över ett år tillbaka i en hustvist med en äldre man som ångrar att han sålt sitt hus till henne. De hade nyligen kommit överens om en förlikning, som han nu vill ångra.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är sedan över ett år tillbaka i en hustvist med en äldre man som ångrar att han sålt sitt hus till henne. De hade nyligen kommit överens om en förlikning, som han nu vill ångra. Foto: Regeringen

Överklagan gällande förlikningen mellan Esbjörn Bolin och Ebba Busch behöver kompletteras för att bli giltig.

Turerna mellan Ebba Busch och Esbjörn Bolin har blossat upp på nytt sista veckan. De två parterna nådde en förlikning i mitten av oktober gällande den omtvistade husförsäljningen, men nu har Esbjörn ångrat sig och vill riva upp denna. Domstolen har dock återkopplat med att han måste förtydliga sin ansökan på fem punkter eftersom ansökan är att anse som ofullständig i nuvarande skick.

Ansökan måste kompletteras med vilken bevisning som åberopas, en fullmakt, vilken ändring man vill att domstolen genomför i det överklagade avgörandet, skälen till överklagandet, vad som är fel i tingsrättens motivering samt ett skäl till varför domstolen ska ge prövningstillstånd.

Esbjörn vill att förlikningen hävs eftersom han anser att han undertecknat den under stark påverkan - att han blev lurad att skriva på. Både advokat och en till ska ha sagt att han måste skriva på, annars skulle de avsäga sig uppdraget. Hans nya ombud säger dock att avtalet måste ses över, likaså prislappen.

Ebba själv säger att hon inte hört något om detta från domstolshåll utan att hon fick reda på situationen via media. Hon tänker fortsätta kämpa för att få behålla huset.