Dolda fel-försäkring falsk trygghet

Dolda fel-försäkringar ökar i popularitet, men vissa köpare tror samtidigt att den skyddar dem och att de därför inte behöver göra någon egen besiktning.

Enligt Anticimex och andra försäkringsbolag ökar de så kallade dolda fel-försäkringarna allt mer i popularitet. Man har inga exakta siffror, men alla som Sveriges Radio Ekot talar med noterar att det blir allt vanligare att säljaren väljer till en sådan försäkring.

Försäkringen skyddar säljaren från att bli juridiskt och ekonomiskt ansvarig för dolda fel som köparen upptäcker upp till tio år efter att ha flyttat in.

Samtidigt höjer Konsumenternas Försäkringsbyrå ett varningens finger till köparna. De menar på att det finns de som tror att dolda fel-försäkringen är för dem, att den skyddar köparen från dolda fel och att denna då inte behöver göra en egen besiktning. Men enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå kan köparen få problem om det är så att denna inte besiktigat bostaden ordentligt före köp. Den kan alltså inte luta sig mot försäkringen och säljarens besiktning och sedan tro att den ska få ersättning från försäkringen för eventuella dolda fel. Den måste ha uppfyllt sin undersökningsplikt.

Även Anticimex uppger att de varit med om att köpare missförstår vad försäkringen innebär och säger att mäklarna måste vara tydliga i sin information kring dolda fel-försäkringar.