Byggmaterial har ökat kraftigt i pris - nu ska konkurrensen granskas

Nybyggnationer blir allt dyrare och skenande materialpriser uppges vara en stor orsak, därför ska Konkurrensverket granska branschen.

Konkurrensverket har fått i uppdrag att utreda konkurrensen avseende byggmaterial. Priserna i branschen har rört sig uppåt mer än väntat sista åren och för att säkerställa god konkurrens och nybyggnationer till rimliga priser vill regeringen se över byggmaterialindustrin.

– En välfungerande byggsektor är en viktig del i samhället och våra tidigare undersökningar visar att byggsektorn är ett område där det behövs mer kunskap. Inom byggmaterialindustrin finns många branscher som påverkar bostadsbyggandet och därför är det viktigt att vi nu får möjlighet att göra en noggrann kartläggning av de här branscherna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det man ska se över är bland annat marknadskoncentration och prisbildning, men även hur standarder och märkning påverkar prisbildningen.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att den snabba ökningen av materialpriserna tyder på just ett konkurrensproblem. Men det dröjer innan vi får besked. Utredningens resultat ska redovisas först i slutet av nästa år.