O
Politkerna borde angripa roten till problemet istället. Riv upp plan- och bygglagen helt, begränsa det kommunala självstyret, avskaffa detaljplanering och ersätt kravet på bygglov med generella byggnormer. Men som vanligt gissar jag att grisarna kommer flyga förbi utanför fönstret långt innan vi avsocialiserar den svenska förvaltningen.
 
 • Gilla
Stengods och 7 till
 • Laddar…
O Oldfart skrev:
Politkerna borde angripa roten till problemet istället. Riv upp plan- och bygglagen helt, begränsa det kommunala självstyret, avskaffa detaljplanering och ersätt kravet på bygglov med generella byggnormer. Men som vanligt gissar jag att grisarna kommer flyga förbi utanför fönstret långt innan vi avsocialiserar den svenska förvaltningen.
Vilken typ av hus får man då när det inte finns någon styrning på säkerhet mm?
 
 • Gilla
Peter_Henry och 2 till
 • Laddar…
O Oldfart skrev:
Politkerna borde angripa roten till problemet istället. Riv upp plan- och bygglagen helt, begränsa det kommunala självstyret, avskaffa detaljplanering och ersätt kravet på bygglov med generella byggnormer. Men som vanligt gissar jag att grisarna kommer flyga förbi utanför fönstret långt innan vi avsocialiserar den svenska förvaltningen.
Du menar alltså statlig skola, statlig äldrevård och hemtjänst, statlig hantering av socialtjänsten, statliga vägar, statliga idrottsplatser, statligt VA m.m.

Var finns det något utvecklat land som avstår från att planera var och hur man får bygga?

Hur fungerar det? Vilka regelsystem används?
 
 • Gilla
FreQa och 1 till
 • Laddar…
Med 20år som planerare blir jag lite trött. På de åren har jag sett planbeskrivningarna bli tre till fyra gånger längre för att rymma allt staten säger att vi måste skriva om, t ex miljökvalitetsnormer och barnkonsekvenser. Utredningsbördan av mark, blommor, vattnets rinnvägar har exploderat. Allt detta har så klart gjort att kostnaden utvecklats därefter. Kan inte säga planerna blivit bättre dock.

Återställ PBL, Miljöbalken och dess tillämpning till hur det såg ut för 15år sedan och spara de pengarna. Och låt Lantmäteriet upphäva gamla samfälligheter för att ta lera, centrala gator som kommunen ändå sköter och annat inaktuellt med ett kort beslut istället för att det ska ta några hundra tusen kronor och flera år
 
 • Gilla
Jo1234 och 2 till
 • Laddar…
O
FreQa FreQa skrev:
Vilken typ av hus får man då när det inte finns någon styrning på säkerhet mm?
S skogaliten skrev:
Du menar alltså statlig skola, statlig äldrevård och hemtjänst, statlig hantering av socialtjänsten, statliga vägar, statliga idrottsplatser, statligt VA m.m.

Var finns det något utvecklat land som avstår från att planera var och hur man får bygga?

Hur fungerar det? Vilka regelsystem används?
När jag kritiserar PBL och framför allt bygglov och detaljplanering så är det alltid samma idiotiska respons.. Hur vore det om ni faktiskt argumenterade i sak och bemöter det jag skriver istället för att tävla om vem som kan tillskriva mig den bästa halmgubben?

Om vi börjar med det trams @skogaliten skriver. Texten börjar med "Du menar alltså..."och där någonstans kan vi sluta direkt för svaret är "Nej, det menar jag inte". Jag har t.ex. inte skrivit ett ord om statlig skola, statlig äldrevård och hemtjänst, statlig hantering av socialtjänsten, statliga vägar, statliga idrottsplatser, statligt VA m.m. Vi pratar om PBL och planmonopolet, inget annat.

Direkt efter det följer nästa stycke: "Var finns det något utvecklat land som avstår från att planera var och hur man får bygga?".

Om jag skall svara på det utifrån det jag skrivit så är det så här: I sverige har vi översiktsplanering, fördjupad översiktsplan och slutlige detaljplanering. Vad jag säger är att jag vill avskaffa detaljplaneringen i sin nuvarande form. Det jag tycker att vi kan vara utan är just "detaljerna". Jag ser ingen som helst anledning till att gäng politiker och tjänstemän skall lägga sig i färgval, materialval, typ av fönster, takvinkel, osv. Jag tycker inte heller att de skall lägga sig i hur stor del av min fastighet jag bebygger, hur många byggnader jag har, osv. Däremot har jag inget emot att myndigheterna gör en övergripande plan för infrastruktur, klassificering av fastigheter, osv. Eventuella inskränkningar och särkrav sätts per fastighet och bara i undantagsfall, t.ex. k-märknning, osv. Det gör dem både mer relevanta och enklare att ändra. Det vill säga att de planerar för de saker de har ansvar för och låter mig bestämma över de saker jag har ansvar för.

Om vi sen glider över till det @FreQa frågor om säkerhet så finns svaret redan i den citerade texten. Så motfrågan blir snarare: Vilken del av begreppet "generella byggnormer" är du inte förstår @FreQa? Byggnadstekniska krav, däribland säkerhet, är en del av byggnormer!

Det jag vänder mig mot med bygglov är två saker: 1) Varför skall jag behöva be om lov? och 2) Varför skall jag behöva betala för att få lov? Jag vill istället ha ett system där jag får bygga precis hur jag vill, när jag vill och var jag vill så länge det följer 1) de generella byggnormerna, och 2) görs inom den övergripande strukturplanering som jag gärna ser att myndigheterna ansvarar för. Den bästa modell jag sett för den övergripande planeringen bygger på klassificering av fastigheter, och där regler och tekniska krav bättre kan anpassas till behovet.

Jag har inget emot att behöva anlita en byggnadsinspektör för att kontrollera och godkänna delmoment i bygget. Denna får gärna vara en privat aktör med ackreditering. Intyg och ritningar ser jag är något jag själv ansvarar för att arkivera och plocka fram vid behov, det är inget myndigheterna skall lägga tid och resurser på. Om en olycka är framme, eller om någon klagar, och det framkommer att mina byggnader inte uppfyller kraven ser jag rättelse, vite, böter eller fängelse som rimliga sanktioner.

Det jag vänder mig mot är alltså inte varken krav eller regler. Det jag avskyr över allt annat är den paternalistiska socialiststaten som i vill detaljstyra medborgarna. Det hela började 1947 med "Byggnadslagen". Ett gäng socialister med makarna Myrdahl i spetsen skulle genom social ingenjörskonst bygga det perfekta kollektiva samhället. Stora delar av Stockholms äldre byggnader revs för att ge plats åt de s.k. "Miljonprogrammen". Arkitektupproret har en bra historisk sammanställning av det hela. Det mest tragiska är att vi med facit i hand kan se att denna sociala ingenjörskonst och storslagna planeringsförsök i mångt och mycket är det som lagt grunden för Rosengård och andra s.k. "utanförskapsområden".

Men för att återgå till grundfrågan: Idag krävs stort tålamod och ett fett bankkonto för att överleva den handläggningstid och de avgifter det krävs för att få bygga en villa. Jag är fullständigt övertygad om att byggandet skulle öka om vi släppte det helt fritt, men utan att tumma på kvalité och byggnadstekniska krav.
 
 • Gilla
Modul123 och 6 till
 • Laddar…
Som husbyggare så kan jag bara säga att bygglov och den biten med kommun var väldigt enkel och tillmötesgående av alla inblandade.

Nästan lite för bra. Direktnummer till engagerad handläggare som kommer tips och råd löpande.
Nästan lite genvägar "bygg så ändrar vi skillnaden efteråt" jättesmidigt men lite oroande om det plötsligt skulle komma in en riktig suring om ordinarie av nån anledning inte kunde fortsätta.

Det är Lantmäteriet som är den stora bilden i arslet. Jag sitter på några tomter som är bra läge att bygga på. Har fått förfrågan från husbyggare om jag inte kan stycka av.

Visst kan jag göra det den dagen Lantmäteriet har handläggningstider och priser som är vettiga...

De som vill bygga har ju redan hunnit göra slut innan de har lagfart på marken...
 
FreQa FreQa skrev:
Vilken typ av hus får man då när det inte finns någon styrning på säkerhet mm?
Hus som man vill ha istället för hus som kommunen vill ha?🤔
 
 • Gilla
Erik Salhammar och 3 till
 • Laddar…
R
Regler för hur vi ska bygga måste finnas annars blir det vilda vestern med husen…
Men dagens bygglovshantering är alldeles för trög och krånglig för mycket pappersprodukt och för lite kunnande hos bygglovsenheterna i kommunerna…
 
 • Gilla
Oldfart
 • Laddar…
K
P Pligg85 skrev:
Som husbyggare så kan jag bara säga att bygglov och den biten med kommun var väldigt enkel och tillmötesgående av alla inblandade.

Nästan lite för bra. Direktnummer till engagerad handläggare som kommer tips och råd löpande.
Nästan lite genvägar "bygg så ändrar vi skillnaden efteråt" jättesmidigt men lite oroande om det plötsligt skulle komma in en riktig suring om ordinarie av nån anledning inte kunde fortsätta.
Jag har precis samma upplevelse. Vi hade turen att få en fantastisk tomt till bra pris på ett fantastiskt läge och jag upplevde att kommunen stöttade mig från att rita till att få slutbesked på ett fantastiskt sätt. Förutom lite klabb med kinkiga kompletteringar som gjorde att själva bygglovet blev betydligt dyrare än förväntat så löpte kontakten med kommunens inspektörer på fantastiskt bra!

Problemet är i stort billiga och bra tomter där folk vill bygga! Låter väl fantastiskt om staten kan införa stöd så att kommunerna får ändan ur vagnen eller vad man säger..
 
Börja med att göra om Lantmäteriet. Osäkra och extrema handläggningstider samt helt oförutsägbara kostnader är inget som främjar nybyggande precis.
Sedan kan u vissa fall informella regler hos enskilda kommuner göras synliga så alla inser hur märkliga dessa kan vara.
 
 • Gilla
Oldfart och 1 till
 • Laddar…
Skulle man vilja lösa bostadsproblemen på riktigt skulle man i alla detaljplaner tillåta flerfamiljshus...

/ATW
 
 • Gilla
Stengods och 2 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.