Välj hussäljare med omsorg

Medlemmen Ellboj i vårt forum var nöjd med sin hussäljare.

Medlemmen Ellboj i vårt forum var nöjd med sin hussäljare. Foto: Ellboj

Går du i husbyggartankar? Säkerställ att du har en god relation till en duktig hussäljare så minskar du problemen längre fram. Så här kan du gå till väga.

En ointresserad eller okunnig hussäljare kan leda till problem längre fram under husbygget. Branschen har en utbildning som ska råda bot på problemet, men det kan vara svårt att veta om just din säljare är utbildad. Mycket handlar om magkänsla och att ställa rätt frågor, men du kan också göra det lilla extra för att försäkra dig om att du väljer rätt säljare.

En person som ofta möter människor som funderar på att bygga hus är byggingenjör Charlotte Andersson. Hon driver Ingenia Byggkonsult och i sitt arbete har hon märkt att mycket av irritationen hänger samman med hur avancerat huset som ska byggas är:

Charlotte Andersson, <br>Ingenia Byggkonsult
Charlotte Andersson,
Ingenia Byggkonsult

– En person från gatan kan nog sälja ett färdigt modulhus som kommer med en lastbil och ställs av. Men det finns andra husföretag som har betydligt mer avancerade huslösningar och då blir det genast en ökad kunskapsnivå som krävs hos säljaren för att det inte ska bli fel i slutändan för kunden. Det är inte svårt att sälja Älvsbyhus Torgrim, men det är ganska komplicerat att sälja ett platsbyggt tvåplanshus med betongbjälklag, säger Charlotte.

Just muntliga avtal kontrasterat mot vad som står i det skriftliga avtalet är en vanlig källa till irritation, enligt Charlottes erfarenhet.

–Kunden och säljaren diskuterar fram olika lösningar under processen, men det ligger på säljarens bord att allt kommer med i avtalet. Men det är inte alltid det gör det, eller så kanske säljaren missförstått kundens behov, säger Charlotte Andersson.

Det kan till exempel handla om rena missförstånd på grund av otydlighet, eller på grund av bristande kunskap hos någon av parterna. Därför är det viktigt att säljaren alltid är tydlig, ärlig och påläst om den hustyp som denne säljer. Men hur säkerställer man att säljaren är kunnig?

Utbildning ska ge grundkunskap
Under 90-talet startade branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen en utbildning för trähussäljare, med målet att få upp kundnöjdheten. De vanligaste klagomålen hamnar nämligen på husföretagets bord, eftersom det är deras säljare som kunden har mest kontakt med.

Gustaf Edgren, TMF
Gustaf Edgren, TMF

Tanken med utbildningen är att trähussäljarna ska få grundkunskaper inom lagar, regler och avtal som berör både husförsäljning och produktionen av huset. Ett mål var också att öka kunskapen om de olika entreprenadformerna 

– Vår avsikt är att säkra att säljaren har en grundkunskap. Konsumenten ska kunna vända sig till en auktoriserad trähussäljare och veta att den har dokumenterad kunskap i de här frågorna, säger Gustaf Edgren som är projektledare för branschutveckling trähus hos Trä- och Möbelföretagen.

 Sedan 2002 har de utbildat 850 säljare, varav 300 fortfarande är kvar i branschen.

– Vår utbildning är ingen säljteknisk utbildning. Den innehåller delar som konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, allmänna bestämmelser, information om PBL, att man ska vara öppen med allting, försök få med allt i avtalet. Vi lär också ut hur betalningen ska se ut och läggas upp, vilka försäkringar köparen bör ha och vilka ska man rekommendera. Den typen av kunskap som köparen behöver för att inte bli missnöjd i ett senare skede, säger Gustaf Edgren.

Men det är hustillverkarna själva som köper in utbildningen till sina säljare, och vissa husföretag väljer istället att ha egna utbildningar.

Köparen kan inte på förhand se om säljaren är utbildad eftersom certifieringen inte fungerar på samma sätt som inom exempelvis mäklarbranschen. Men vad köparen däremot kan göra är att fråga säljaren vilka utbildningar den har och hur länge den arbetat med att sälja hus för husföretaget.

– Ju fler utbildningar man har med säljare, ju bättre blir konsumenten informerad. Och ju mer den vet desto tryggare blir den i sitt köp - desto större chans blir det då också att denne är nöjd hela vägen, säger Gustaf Edgren.

Tips på vad du kan tänka på

  • Ta referenser på folk som byggt med husföretaget och passa då även på att fråga om hur säljaren skötte sig.
  • Fråga säljaren hur länge den arbetat som hussäljare och hur länge den arbetat för just den hustillverkaren.
  • Kolla med säljaren vilka utbildningar han eller hon har. Kanske har man exempelvis läst trähusutbildningen eller har en kompletterande utbildning som gör att man har lite extra koll på det byggnadstekniska eller juridiken.

Skriv ner och granska
Men det är nästan ännu viktigare att du som köpare under hela processen ser till att varje avtal ni gör längs vägen, sedan också kommer med i det skriftliga, slutgiltiga avtalet. Du kan till exempel ha en lista där du skriver ner varje överenskommelse och i slutskedet av affären kan du bocka av dessa mot det avtal du skriver under.

– Du kan aldrig lita blint på vad en säljare säger. Ha det alltid skriftligt. För ofta är det så att när kontraktet är påskrivet lämnas allt över till produktionsorganisationen, det är få säljare som är med efter det. Och de som producerar huset vet ju inte vad man har för förväntningar om inte allt finns nedskrivet till dem, säger Charlotte Andersson. 

Skriv ett bra avtal
Innan du ens kommer till den delen finns det dock saker du kan göra för att säkerställa att allt viktigt kommit med och att du förstår vad det är som du skriver under.

– Jag rekommenderar att du låter en oberoende juridiskt kunnig person, det kan vara en byggnadsingenjör eller byggjurist, som får läsa igenom och sedan gå igenom avtalet med dig innan du skriver under, säger Charlotte Andersson.

En sådan juridiskt kunnig person säkerställer så att alla väsentliga delar är med i avtalet. Därefter förklarar de på ett enkelt sätt vad som står i det och ger dig tips på vad du kan lägga till, be att få plocka bort eller ändra.

Ett vanligt fel man gör i kontrakt är att vitesbeloppet ligger för lågt. Ett annat vanligt fel i kontraktet vid totalentreprenad är att de olika momenten uppskattats till fel kostnad i förhållande till varandra. Om priset för grunden exempelvis uppskattats till 300 000 kronor, men egentligen bör kosta 250 000 kronor, och du betalar dessa 300 000 kronorna - då kommer du, om husföretaget sedan går i konkurs, ha betalat 50 000 kronor för mycket i inledningsskedet. Färdigställandeförsäkringen täcker då automatiskt en mindre del än vad den bör göra.

– Har man betalat 50 000 kronor för mycket i början, då tar försäkringsbolaget en mindre del i slutet och den mellanskillnaden får man sedan betala själv, säger Charlotte Andersson.

Med ett välskrivet avtal och en säljare som du känner förtroende för och som bevisligen förtjänar det förtroendet, ökar du chanserna för ett lyckat husköp. Och du underlättar samtidigt för dig själv om det senare skulle uppstå problem under husbyggnationen.

Läs mer
Lista auktoriserade trähussäljare (TMF)
Skriv ett bra avtal
Checklista byggprocessen
Hur väljer man hustillverkare?
Så jämför du hustillverkare