Bygga nytt hus

Tomtens inverkan på huset och byggprocessen

Välj husmodell som passar till tomten.

Välj husmodell som passar till tomten. Foto: Medlemmen NiLca

Köper du tomten via en hustillverkare så är du oftast bunden till den tillverkaren, vilket gör att du kan utesluta det där med att bygga hus i lösvirke. På ett sätt blir det enklare då, men det begränsar dina valmöjligheter. 

Titta inte på hus först för att placera på tomten du köper, gör tvärtom:

Bekanta dig med tomten först och välj utformning och placering av huset efter tomtens förutsättningar.

Läs artikeln Placera huset rätt på tomten