Renovera

Hur ofta måla om huset?

Stenhus målas ofta med silikatfärg.

Stenhus målas ofta med silikatfärg. Foto: Marlén Eskilsson

För att ta reda på om det är dags att måla om husets fasad behöver du bland annat veta när fasaden senast målades om och vilken färgtyp som använts. Vi talade med två experter för att få reda på hur ofta en fasad behöver målas om.

Hur ofta du behöver måla om fasaden på huset beror på:

  1. Typ av färg den är målad med
  2. Var i landet du bor
  3. Om du bor nära kusten
  4. Hur noggrann målaren var när hon eller han målade

 

I grund och botten är det färgtypen som styr hur ofta fasaden behöver målas om. Olika färgtyper har olika underhållsintervaller, dvs hur ofta en fasad målad med dem behöver målas om. Vi pratade med två färgexperter, Stig Bardage som är seniorforskare inom ytbehandling av trä på Research Institutes of Sweden (RISE) samt Anders Gustafsson, chef teknisk service hos Beckers och lät dem uppskatta underhållsintervallet för de olika färgtyperna.

Hus målat med alkydoljefärg – målas om var tionde år

Med tiden så tappar en fasad målad med alkydoljefärg glans, kritar, eroderar och krackelerar till viss del. Underhållsintervallet är var 10:e år. 

Hus målat med akrylat färg – målas om var 12-15 år

Akrylatfärgen behåller sin glas och kulör över tid, vilket gör att det kan vara svårt att se när det är dags att måla om. Gör stickprov och undersök fasaden noggrant. Har det flagat någonstans? Enligt Svenskt Trä kan den även erodera lite med tiden. Underhållsintervall cirka var 12-15 år.

Hus målat med linoljefärg – målas om var 8-10 år

En fasad målad med linoljefärg tappar sin glans efter cirka 2 år och börjar krita. Linoljefärgen eroderar och krackelerar med tiden. Underhållsintervall cirka var 8-10 år.

Hus målat med slamfärg

Ett hus målat med slamfärg. Foto: Marlén Eskilsson

Hus målat med slamfärg – målas om var 6-8 år

En slamfärg kritar och eroderar från fasaden med tiden. Underhållsintervall cirka var 6-8 år, enligt Stig Bardage och Anders Gustafsson. Enligt Falu Rödfärg behöver fasaden målas om vart 8-10 år.

Hus målat med lasyr – målas om var 3-5 år

Lasyr tappar glans med tiden. Underhållsintervallet för en fasad målad med lasyr är ca 3-5 år.

Hus målat med kalkfärg – målas om var 5-10 år

Ytan av kalkfärg på fasaden blir mager, kalken släpper med tiden. Underhållsintervall cirka var 5-10 år.

Hus målat med kalkcementfärg (KC-färg) – målas om var 5-10 år

KC-färg tappar lite i färg med tiden. Underhållsintervallet varierar med klassning på färgen, men ju hårdare yta desto mer cement är det i och desto längre håller den. Genomsnittligt underhållsintervall uppskattas till var 10:e år.

Hus målat med silikatfärg – målas om vart 10-15 år

En fasad målad med silikatfärg tappar lite i färg med tiden. Underhållsintervall cirka var 10-15 år.

Hus målat med silikonhartsfärg – målas om var 10 år

Silikonhartsfärg ger ett dött och plastigt intryck. Färgen behåller dock sin kulör och blankhet länge. När skador börjar uppträda sker det i form av sprickor, krackeleringar, resningar och flagad färg. Underhållsintervallet är var 10:e år. 

Fasad behandlad med järnvitriol

Medlemmen Cederbusch har behandlat fasaden med järnvitriol. Foto: Cederbusch

Järnvitriol på fasaden utgör inget skydd alls

Både Stig Bardage och Anders Gustafsson anser att järnvitriol inte utgör ett skydd för fasaden alls, utan enbart är ett sätt att få ytan att se åldrad ut. Då den inte ger något skydd alls finns det heller ingen anledning att göra om arbetet. Vill du däremot ge din järnvitriolfasad ett skydd är slamfärg eller trätjära alternativ som fungerar ihop med denna.

Så tar du reda på färgtyp huset är målad med

Vet du inte vilken typ av färg husets fasad målades med senast så finns ett antal metoder att ta reda på det. Vattenburen akrylatfärg påverkas exempelvis av T-röd. Genom att doppa en bit tyg i T-röd och pressa den mot fasaden ett par minuter ser du om färgen smetar sig och därmed är en vattenburen akrylat. Sitter färgen kvar är det sannolikt en oljeburen färg, alkydfärg.

Men det finns vissa risker med att själv försöka klura ut vilken färgtyp din fasad är målad med.

- Det finns idag även hybridfärger, alltså både alkyder och akrylater i samma färg. Man har velat ta det bästa av bägge sorter. De kan ge utslag på bägge färgtyperna, så det är inte helt enkelt, säger Anders Gustafsson, chef teknisk service hos Beckers.

Det absolut säkraste sättet är att kontakta din lokala färghandlare.

- Det är viktigt att vara 100 procent säker. Målar du med fel produkt kan du sedan bli mycket besviken med resultatet. Du bör till exempel inte måla akrylat på fasad med linoljefärg, då kommer den att släppa efter bara något år, säger Stig Bardage, seniorforskare som jobbar med ytbehandling av trä på RISE - Research Institutes of Sweden, och fortsätter:

- Man kan tycka att man har tillräcklig erfarenhet själv men inte ens jag som jobbar mycket med olika ytbehandlingar för trä vågar mig på att chansa. Min rekommendation är att du skrapar loss en färgflaga eller en mindre bit från fasaden och tar med den till din färghandlare. De har undersökningskit som gör att de kan ta reda på vad det är för färgtyp.

När du vet färgtyp och när huset senast målades om, eller om du rent visuellt kan se att det är dags, utgår du från färgtypen och väljer en tillverkare du litar på.

Fler saker som påverkar hur ofta husets fasad behöver målas om

I grund och botten är det färgtypen som styr när vad gäller intervallet för ommålning, men det finns fler faktorer som påverkar hur länge färgen på fasaden håller. Exempelvis beror det på var i landet du bor och om du bor kustnära. Den södra väggen på hus längs Västkusten kan till exempel behöva målas om oftare än norrsidan på ett hus i Dalarna.

Annat som spelar in är hur noggrann tidigare målare varit när de målat fasaden. Har de följt tillverkarens anvisningar till punkt och pricka och även gjort ett bra underarbete så fyller färgen sin funktion längre.

- Det är bra att hålla ett vakande öga på sin fasad och se så att färgen fortfarande skyddar ytan. Tvätta gärna fasaden var tredje år, på så vis hjälper du den att bibehålla sin tekniska livslängd, säger Anders Gustafsson.

Man måste dock skilja på teknisk livslängd och underhållsintervall. Även om färg har en teknisk livslängd så är det framför allt underhållsintervall man pratar om när det kommer till ommålning. En färg börjar rent estetiskt att förändras, ibland flera år innan den tappar i funktion.

Läs mer

Vad kostar det att måla fasaden?