Tomt

"Välj inte hus förrän du har en tomt"

Förslag till utformning av en entré av Cajsa Lundin.

Förslag till utformning av en entré av Cajsa Lundin. Foto: Cajsa Lundin

Låt tomtens förutsättningar ligga till grund för hur du utformar huset. Resultatet blir sällan lyckat om du försöker para ihop omaka tomt och hus.

När man vill bygga ett hus är det lätt att man börjar titta på husmodeller först och sedan placera dem på den tomt man får tag på. Cajsa Lundin som är trädgårdsdesigner och driver företaget FF Trädgård & Anläggning, önskar att det vore tvärtom.

– Jag tycker det är viktigt att man bekantar sig med tomten först för att inte låsa fast sig vid en viss hustyp, säger Cajsa Lundin.

Grov skiss
En grovskiss på en tomt där det ska byggas hus. Foto: Cajsa Lundin

Börja med att lära känna tomten. Registrera nivåskillnader, höga träd, solens vandring över dygnet och de utmärkande dragen med just din tomt. Finns det kanske en vacker utsikt du vill ta tillvara?

Det är viktigt att också titta bortom den egna tomten där det kan finnas stora träd som skuggar. Ljuset faller också olika på olika delar av året. T ex kan kullen i söder skugga tomten under vinterhalvåret. Vägar, gång- och cykelbanor kan orsaka oljud eller insyn som du vill stänga ute.

Som trädgårdsdesigner önskar Cajsa att hon blir inkopplad tidigt i byggprocessen.

– Det är viktigt att man tänker sig för innan man spränger bort och fyller ut, säger Cajsa.

En kuperad tomt är en stor tillgång.

– Det ger möjlighet att utforma en mysig och spännande trädgård.
En kuperad tomt kan plattas till för huskroppen och en gräsplätt för bollspel.

Om tomten sluttar kan små eller stora nivåskillnader utjämnas genom att skapa nivåer inne på tomten istället för med en hög stödmur längst ner. Ett enkelt sätt att skapa olika rum i trädgården.

Tomt med nivåskillnader
En tomt med nivåskillnader. Foto: Cajsa Lundin

Låt tomtens förutsättningar styra hur huset disponeras.

– Ett sätt är att på en tomtkopia göra en så kallad bubbelskiss, det vill säga du ritar ut ringar där du vill ha sovrum, vardagsrum och kök, säger Cajsa.

Sovrummen kanske man vill ha i öster med tidig morgonsol, vardagsrummet i väster med kvällssolen och utgång till en uteplats. Sedan får man ta hänsyn till var det finns utsikt och eventuellt buller när fönstren placeras ut.

– Där det finns buller är det bra att sätta in färre fönster och planera in ett plank eller en tät vintergrön häck åt det hållet.

– Jag har sett ett hus på en södersluttande tomt med skog på alla sidor som placerades med långsidan så långt västerut det gick för att få mer sol på dagtid. Problemet var att huset då skuggade den värdefulla kvällssolen. Det var bara parkeringen som hade kvällssol, berättar Cajsa.

Sammanfattning

Det här ska du ta hänsyn till när du placerar ut huset:

  • Utmärkande drag för tomten.
  • Nivåskillnader
  • Höga träd
  • Buller från omgivningen
  • Aktivitet och trafik – är det något du vill stänga ute?
  • Hur solen vandrar över dygnet
  • Vackra utsikter
  • Hur kan huset ställas så att du får njuta av både morgon- och kvällssol?