Ekonomi

Så många hus byggdes 2016

Statistiken för husbyggande 2006-2016.

Statistiken för husbyggande 2006-2016. Grafik: SCB.

Husbyggandet överträffade förväntningarna förra året.

Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att det påbörjades totalt 12 950 småhus förra året, en ökning på 20 procent jämfört med 2015. Senaste prognosen var satt till cirka 11 500 stycken, men den överträffades alltså med råge.

Årets första prognos kommer först i mars. Enligt de senaste siffrorna från Trähusbarometern gör man den kvalificerade gissningen att det kommer att påbörjas cirka 12 000 hus 2017. Den prognosen är dock från september förra året och det kan ha skett en hel del sedan dess som gör att den skruvas upp eller ned i mars när nästa rapport publiceras.

Det är branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen som ligger bakom Trähusbarometern, och den grundar sig på Statistiska Centralbyråns siffror i kombination med rapporterad orderingång från branschen.