Kraftigt ökat intresse för att bygga hus

Många vill bo i hus och under pandemin har intresset för att bygga eget ökat.

Många vill bo i hus och under pandemin har intresset för att bygga eget ökat. Foto: Marlén Eskilsson

Orderingången för styckesbyggda småhus ökar enligt färska siffror från branschorganisation.

Orderingången på småhus har ökat med 89 procent under första halvåret i år, vilket gör att branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen beslutat sig för att justera upp prognosen rejält för påbörjade småhus 2021. Den tidigare prognosen sattes till 10 500 påbörjade småhus, men de nya siffrorna säger istället 12 000.

Man ser alltså en ökad efterfrågan i form av betydligt fler ordrar. Men samtidigt är det brist på tomtmark, råvarubrist och tuffa kreditrestriktioner och dessa håller tillbaka byggandet.

- Bristen på tomtmark och byggrätter, för framför allt småhus men också i allmänhet, är ett stort problem som vi ser att kommuner idag inte hanterar och där krävs utbildning och en attitydförändring, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. 

Preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån visar samtidigt att det påbörjades 6 800 småhus under första halvåret i år, vilket innebär en 25-procentig ökning jämfört med samma period i fjol.