Bygga nytt hus, Värme

Reglerna kring eldstad när du bygger

Reglerna kring eldstad när du bygger

Bygger du hus med vedpanna eller annan eldstad finns det en hel del regler och riktlinjer du ska förhålla dig till, vad gäller avstånd till brännbart material och dimensionering.

Har du tänkt värma upp huset med vedpanna krävs exempelvis ett separat pannrum som utformas som en separat brandcell, denna måste uppfylla brandteknisk klass EI 30.

Boverkets Byggregler säger idag att en brandsäker installation av eldstad innebär att eldstaden placeras så att den inte ger högre temperatur än 85 grader på brännbart material. Det är det du ska utgå ifrån. Men det finns lite olika sätt att lösa detta. Tidigare brukade man säga att eldstaden inte ska placeras närmare än en halvmeter från brännbart material, exempelvis en vägg. Det är fortfarande ett god regel att hålla i åtanke, det vill säga om du inte har ett strålningsskydd för då kan du enligt Brandskyddsföreningen minska det avståndet till hälften. Vill du placera den ännu närmare en vägg så bör det vara en skyddsväg, exempelvis en vägg av tegel. Du får då placera eldstaden så nära som fem centimeter från väggen. Skyddsväggen brukar vara sju centimeter tjock och ska vara utförd i brandteknisk klass EI 60.

Att skydda brännbart material från antändning gäller även på golvnivå. Det krävs därför ett skydd mot gnistor och liknande och detta ska vara minst 0,7 millimeter tjockt och sträcka sig minst 0,3 meter framför eldstad samt 0,1 meter på sidorna. Materialet ska vara plåt eller annat obrännbart material.

Både golvet och eldstaden ska dessutom vara dimensionerade för att klara vikten från skorstenen.

Skorstenen ska i sin tur vara dimensionerad för att passa ihop med eldstaden på alla sätt och vis, såväl mekaniskt som dimensioneringsmässigt gällande area, temperatur, dragförhållande, motstånd, fukt och tålighet mot sotbrand. Den ska sträcka sig en meter ovanför takytan och inneha rensluckor som är enkla att komma åt. 

Läs också
Brandsäkerhet när du bygger hus
De brandsäkra byggmaterialen