Vad kostar det, Energi

Vad kostar det att installera braskamin?

En braskamin i vardagsrummet.

En braskamin i vardagsrummet. Foto: Marlén Eskilsson

Vi har undersökt hur arbetet går till när man ska sätta in en braskamin i ett hus som saknar skorsten, samt vad det i snitt kan tänkas kosta att installera en braskamin med skorstenspaket.

De höga elpriserna gör att intresset för ved och braskaminer skjutit i höjden. Men vad kostar det att installera en braskamin? Det finns en lång rad faktorer som kan påverka priset upp eller ned, men vi har undersökt vad en nyinstallation kostar där det inte finns någon skorsten eller kamin sedan tidigare. Huset är ett enplanshus.

Pris installera braskamin

Kostnad totalt: 73 400 kr

Delsummor:
Material: 56 900 kr
Arbetskostnad: 15 000 kr (a 20h)
Bygganmälan: 1 500 kr

Material, delsummor:
Kamin: 29 900 kr
Skorstenspaket: 24 000 kr
Golvskydd och anslutningssats för tilluft: 3 000 kr

Planera och välja braskamin

Det första du gör är att välja kamin och skorstenspaket. Oftast besöker man en återförsäljare och tittar på olika modeller. Här kan priset åka både rejält upp och ner, beroende på vilken braskamin du väljer och hur ditt hus är konstruerat. I kostnadsexemplet ovan har vi valt standardmodellen Contura 556:1 och ett skorstenspaket med en skorsten på strax under fem meter - vilket också är ganska standard.

Det är viktigt att välja en braskamin som är väl avvägd till huset du bor i. Sedan 2018 har alla braskaminer energimärkning, det innebär att du kan se ett betyg på hur energieffektiv den är samt dess kilowatt. Betyget sträcker sig från G-A+++, där A+++ är bästa möjliga betyg. Många moderna kaminer ligger runt A-A+ i betyg.

Bor du i ett hus där skorstenen måste förlängas eller vinklas blir priset högre, eftersom det både tillkommer mer material och en större arbetsinsats.

Peter Lindqvist Optimera
Peter Lindqvist, Optimera

– Reglerna säger att skorstenen ska gå en meter över tak samt sträcka sig över nock. Det räcker med en decimeter över nocken, men på vissa hus innebär det att den yttre delen av skorstenen blir längre än 1,5 meter. Då blir det pristillägg för då tillkommer arbetsbryggor för sotare, skorstenen kanske behöver stagas upp ytterligare och du kan behöva stege så sotaren kommer åt att sota, säger Peter Lindqvist, Optimera Älmhult.

Detsamma gäller om skorstenen ska vinklas uppe på vinden för att komma ut på en annan plats på taket, då tillkommer kostnad för vinklar och för det extraarbete som det innebär för snickaren.

Ett annat exempel på något som kan dra upp priset är om du vill dra ut skorstenen genom väggen istället för upp genom taket. Då blir det ett kostnadstillägg eftersom en sådan skorsten är dyrare då den har annat yttermaterial i manteln.

I skorstenspaketet ingår alla beslag, huv med mera som krävs för installationen. Däremot ingår inte golvskydd eller anslutningssats för tilluft.

– I äldre hus tog man förbränningsluften från rummet, men i moderna hus kan det då bli problem att tända kaminen eftersom husen byggs så täta. Ofta har de ett undertryck. Startar någon köksfläkten samtidigt som du ska tända brasan kan det i värsta fall ryka in. Så det är att föredra att ta förbränningsluften utifrån, säger Peter Lindqvist. Peter vill även passa på att varna för att dra ner tilluftsrör i krypgrund, något som en del väljer att göra.

Peter vill även passa på att varna för att dra ner tilluftsrör i krypgrund, något som en del väljer att göra.

Det är inte alla som vill, eller har möjlighet, att ansluta tilluften underifrån. Exempelvis kanske det handlar om ett modernt hus som står på platta och där man inte förberett med spirorör i plattan och där man ändå vill placera braskaminen i mitten av rummet. Då finns det något som kallas för tilluftsskorsten. Den har två kanaler inuti: en för tilluft och en för röken. Kostnadsökningen för en sådan skorsten är drygt 4 000 kronor.

Peter vill även passa på att varna för att dra ner tilluftsrör i krypgrund, något som en del väljer att göra.

- Det är nästan garanterat att du får dåligt klimat i krypgrunden om du gör det, för röret drar in fuktig luft i grunden och du kan då få påväxt och mögel därnere.

Allt detta får du givetvis guidning och rådgivning kring när du pratar med din skorstensinstallatör och återförsäljaren av materialet. När du bestämt dig för vad du vill ha är det dags att kontakta kommunen.

Behövs det bygglov för att installera braskamin?

I vissa fall kan det krävas bygglov om du ska installera en braskamin, i andra fall en bygganmälan. Har du redan en kamin och bara ska byta den behöver du kanske inget lov alls. Exakt vad som gäller i ditt fall beror på var i landet du bor och reglerna för området. Kontakta därför byggnadsnämnden och hör vad som gäller för just ditt hus och den installation du planerar att genomföra.

– Återförsäljaren kan assistera med de prestandadeklarationer som krävs för anmälan. Kaminen ska exempelvis vara CE-märkt och godkänd, säger Peter Lindqvist.

Även kostnaden för en sådan anmälan varierar. I vårt exempel har vi utgått från en bygganmälan i en kommun i Värmland.

Installationen

Med godkännande på plats, installatör vald och materialet redo att hämtas i butik är det dags att sätta igång. Vanligen är det så då att skorstensinstallatören hämtar braskamin och skorstenspaket hos återförsäljaren och kör ut det till ditt hus. Nästa steg är att de lyfter in kaminen.

Det görs ett hål i taket, en så kallad genomföring för skorstenen. I vårt kostnadsexempel är det en skorsten som går rakt upp. Sedan bygger man skorstenen upp från kaminen hela vägen ut genom taket.

– I första rummet, där braskaminen står, är skorstensdelen halvisolerad. Det gör att den är lite mer slim där. När den sedan går igenom första bjälklaget blir den fullisolerad och är så hela vägen ut på taket. Den sprider därför inte värme på våning två, vinden eller liknande. När den är fullisolerad får den vara så nära som fem centimeter från brännbart material, så där blir det ingen direkt värme från den i dessa partier. Den är också grövre för själva manteln har en diameter som är sex centimeter större i diameter, säger Peter.

När man går igenom yttertaket sätts det underbeslag och överbeslag, det är för man ska kunna fästa plåthuven och fixera skorstenen så att den inte står och svajar i vinden. Det blir en huv med en båge över så det inte kan regna ner i skorstenen, samt vanligen en anslutning med gummiduk mellan håltagning och skorsten, gummiduken viks upp mot beslagen.

Men hur arbetet sker på själva taket beror även lite på vad det är för typ av yttertak.

- Är det ett bandat plåttak kan det krävas plåtslagare. Ibland gör plåtslagaren då även huven. Hos återförsäljaren blir det ett prisavdrag mot kunden eftersom beslag och huv utgår, men det blir istället en kostnadsökning för arbete och material via plåtslagaren.

Är det papptak blir det också lite annat, då ska papptaket vikas upp mot beslagen.

Med skorsten och braskamin på plats är arbetet klart och det enda som sker därefter är att installatören städar upp efter sig och kastar eventuellt kvarvarande material på återvinningen.

Innan du får elda

Nu har du din nya braskamin på plats. Men innan du proveldar måste sotaren i kommunen godkänna installationen. Vanligen provtrycker de den så att det inte finns något läckage. Först efter att den är godkänd får du börja elda i din nya braskamin.

Läs mer

Så mycket sänker en braskamin din elförbrukning