Byggahus.se

Reglerna kring eldstad när du bygger

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
 2. E
  Anonym
  Skrivet av: Andreas_Hansson

  Boverkets Byggregler säger idag att det inte behövs något pannrum om pannan är under 60Kw. Snyggt pannrum...
   
 3. E
  Anonym
  Skrivet av: Andreas_Hansson

  Det vore roligt om Elina som skrivit artikeln kunde hänvisa till vart det står att det krävs ett separat pannrum? Vart har du läst det?
   
 4. E
  Anonym
  Skrivet av: Andreas_Hansson

  Efter lite letande har jag hittat detta. Brandspridning från pannrum för värmepannor med tillförd värmeeffekt om högst 60 kW eller från utrymmen i byggnaders förrådsdelar för sådana pannor eller för andra mindre eldstäder, såsom kaminer e. d., skall hindras i minst 30 minuter. Det är alltså IE 30 som gäller. Elina har alltså rätt tror jag
   
 5. E
  Anonym
  Skrivet av: hansof

  En kamin behöver knappast installeras med krav om IE30. De får ju placeras i vanliga bostadsutrymmen. Boverkets Byggregler anger ju sedan hur installation skall se ut t.ex. får det inte finnas risk att brännbart material kan komma att överstigar 85 grader. Vad Brandskyddsföreningen säger kan ju i och för sig vara rådgivande men det är Boverkets Byggregler som gäller om man skall kunna hävda att man skall erhålla ett slutbesked från kommunen efter en installation. När det gäller avstånd till brännbart, beror det ju på hur kaminen är konstruerad. En gjutjärnskamin kan komma upp i många hundra grader på utsidan, en annan kamin har eldstaden placerad inne i ett ?skal? och kanske inte ens på ytan kommer upp till 85 grader, varför brännbart inte kan komma upp i mer än 85 grader. Ett skorstensrör som är isolerat och som inte överstiger 100 grader på utsidan kan få placeras så nära som 25 mm från brännbart, utan extra skydd. Jag kan då inte se någon skillnad mellan en kamin och ett skorstensrör. Problemet skulle då i så fall vara hur man skall kunna verifiera att det inte finns risk att brännbart bakom kaminen kan komma upp i 85 grader. En lösning skulle kunna vara att begära hjälp av en sakkunnig att göra en proveldning och på det sättet komma fram till vad som kan krävas i avstånd. En sak man sedan skall tänka på är ju att besiktningsman och kommun i princip saknar ansvar enligt Plan och Bygglagen utan lagen pekar ut Byggherren som ansvarig, så att gå på minimiavstånd är väl knappast något som rekommenderas om det inte finns särskilda skäl.