Lika många vill bygga hus i år som i fjol

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a - 3:e kvartalet. 2007–2017.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a - 3:e kvartalet. 2007–2017. Grafik: SCB.

Det byggs en hel del i landet, både småhus och lägenheter.

Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att husbyggandet under årets tre första kvartal varit lika stort som under samma period förra året. Totalt påbörjades 9 700 hus. Det är dock en bra bit över de siffror som var för bara ett par år sedan då branschen talade om mörka orosmoln. De verkar nu ha skingrats.

När det kommer till lägenheter i flerbostadshus ökar byggandet. Kurvan klutar kraftigt uppåt sedan 2012. I år har det påbörjats 13 procent fler lägenhetsbyggen kvartal 1-3 än under samma period 2016, det motsvarar cirka 40 100 stycken.

Mest byggs det i storstadsområdena. 19 587 av bostadsbyggena är kopplade till ett storstadsområde, medan totalsiffran för riket i övrigt är 17 230.